Jätehuolto

Ympäristönsuojelun palveluyksikkö valvoo jätelain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamista.

Kotkan kunnassa asuinkiinteistöjen jätteiden kuljetuksesta vastaa Kymenlaakson Jäte Oy. Sen sijaan Pyhtään kunnan alueella kiinteistön omistaja / haltija tilaa jäteastialleen tyhjennyksen valitsemaltaan jätehuoltoyritykseltä. Jäteastian tyhjennysväleistä, yhteisistä jäteastioista sekä kiinteistökohtaisesta erilliskeräyksestä määrätään Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräyksissä.

Kymenlaakson Jäte Oy

  • Jätehuoltoon liittyminen (Kotka)
  • Lähikiinteistöjen yhteiset jäteastiat (Kotka)
  • Jäteastian tyhjennysvälin pidentäminen maksimissaan neljään viikkoon (Kotka)
  • Lajitteluneuvonta
  • Jäteasema (Jumalniemi)

Kymen jätelautakunta

  • Jäteastian tyhjennysvälin pidentäminen maksimissaan 12 viikkoon
  • Lähikiinteistöjen yhteiset jäteastiat (Pyhtää)
  • Jätemaksun kohtuullistaminen
  • Poikkeamiset jätehuoltomääräyksistä

Purkujäte

Lajitellut jätteet ja hyödynnettäväksi kelpaamaton purkujäte tulee toimittaa käsiteltäväksi asianmukaiseen vastaanottopaikkaan. Asbestijäte on kerätä aina erikseen ja kuljetettava tiiviissä astioissa. Rakennuksen purkamisen yhteydessä tulee toimittaa rakennusvalvonnalle purkujäteselvitys, jossa käy ilmi purkujätteen määrä ja laatu sekä toimituspaikat. Purkujäteselvityksen tarkistaa kunnan ympäristötarkastaja.

Rakennusvalvonta

Jätteiden hyödyntämien maarakentamisessa

Eräitä jätteitä voidaan hyödyntää maarakentamisessa joko ympäristöluvan, MARA-ilmoituksen tai kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tehtävän ilmoituksen nojalla. Tällaisia jätteitä ovat esimerkiksi betoni- ja tiilimurske. Jätteen ammattimainen tai laitosmainen hyödyntäminen maarakentamisessa vaatii aina ympäristöluvan tai Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle tehtävän MARA-ilmoituksen. Pienimuotoisessa ja kertaluonteisessa maarakentamisessa on mahdollista hyödyntää betoni- ja tiilimursketta kunnan ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti tehtävällä ilmoituksella. Ilmoitus tulee tehdä kunnan ympäristötarkastajalle vähintään 30 vuorokautta ennen jätteen sijoittamista

Ympäristönsuojelumääräykset

Roskaantuminen

Roskaaminen on kielletty. Roskaantuneen alueen siivoamisvelvollisuus on ensisijaisesti roskaajalla ja toissijaisesti maanomistajalla. Maastoon jätetyistä jätteistä ja roskaantuneista kiinteistöistä voi ilmoittaa kunnan ympäristötarkastajalle.

Myös puutarhajätteiden vieminen puisto- ja metsäalueille on kielletty. Puutarhajätteet tulee joko käsitellä kiinteistöllä esimerkiksi kompostoimalla tai toimittaa asianmukaiseen vastaanottopaikkaan, kuten Jumalniemen jäteasemalle.

Jätteen ammattimainen keräys

Jätteen ammattimaisesta keräyksestä tulee tehdä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoitusvelvollisuus koskee jätteen kokoamista esimerkiksi kiinteistön haltijan, kunnan tai tuottajan järjestämään kiinteään vastaanottopaikkaan omatoimista käsittelyä varten tai jätteen kuljettamiseksi käsittelyyn, mukaan lukien alustava lajittelu ja tilapäinen varastointi. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä ei-ammattimaisesta keräyksestä, jota ovat esimerkiksi lääkejätteiden vastaanotto apteekissa, kulutustuotteiden vastaanotto myymälöissä ja vapaaehtoiset keräystapahtumat.

Ilmoitus jätteen ammattimaisesta keräyksestä