Säteilytilanteessa toimiminen

Ohjeita kuntalaisille sekä alkutuottajille

Säteilyvaaratilanteessa suojaudutaan samoin kuin muissakin ympäristöonnettomuuksissa. Jos tilanne vaatii nopeaa suojautumista, tiedotetaan siitä kuntalaisille yleisellä vaaramerkillä. Muuten tiedottaminen tapahtuu television ja radion välityksellä. Voit vähentää säteilylle altistumista  tekemällä seuraavia suojautumistoimenpiteitä:

 • Siirry sisätiloihin. Sulje koneellinen ilmanvaihto sekä ovet ja ikkunat. Tiivistä tuloilmaventtiilit esimerkiksi ilmastointiteipillä.
 • Kuuntele ohjeita radiosta ja vältä puhelimen käyttöä jotta verkko ei kuormitu.
 • Ota joditabletti vasta viranomaisen kehotuksesta. Joditableteista hyötyvät eniten lapset ja nuoret. Annostusohjeita on noudatettava tarkasti.
 • Pakkaa elintarvikkeet tiiviisiin pusseihin tai kannellisiin rasioihin. Myös jääkaappi ja pakastin suojaavat elintarvikkeita.
 • Varaa juomavettä kahden-kolmen päivän tarvetta vastaava määrä. Säilytä myös juomavesi tiiviissä astiassa tai jääkaapissa.

Pelastuslaitos antaa kehotuksen suojautua sisätiloihin, mikäli säteilytasojen arvioidaan nousevan ulkona liian korkeiksi esimerkiksi säteilypilven ohikulun ajaksi. Jos tilanteessa ei ole vielä annettu ohjetta sisälle suojautumisesta, voit tehdä seuraavia suojaustoimenpiteitä:

 • Siirrä kotieläimet suojaan ja varaa vettä sekä rehua myös niille. Eläinsuojien koneellista ilmanvaihtoa tulee vähentää, jos se on mahdollista vaarantamatta eläinten hyvinvointia.
 • Voit suojata pihan käyttötavarat mikäli niille on varastotilaa.
 • Peitä talousvesikaivot ja kaivojen lähiympäristö pressulla tai muovilla. Suojaustoimenpiteet ovat erityisen tärkeitä niiden kaivojen osalta, joiden veden laatu vaihtelee rankkasateiden jälkeen ja keväällä lumien sulamisen aikaan. Pohjavedet ovat yleensä turvassa säteilylaskeumalta. Siten kunnan vesijohtoverkon vesi ja hyväkuntoisen oman kaivon vesi ovat turvallista juomavettä myös mahdollisen radioaktiivisen laskeuman jälkeen.
 • Kasvihuoneiden ilmanvaihto tulee sulkea, mikäli toimenpide ei vahingoita kasvustoja.
 • Maatiloilla varastoissa olevat rehut tulee peittää mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi kuormapeitteillä tai aumamuovilla. Viljasiilot suljetaan ja luukut tiivistetään tarvittaessa. Myös rehunjakelussa käytettävät koneet ja laitteet tulee suojata.

Jos ulkona liikkuminen on kuitenkin välttämätöntä sisälle suojautumisen aikana:

 • Pukeudu tiiviisiin, ihon peittäviin suojavaatteisiin kuten sadetakkiin, sadehousuihin ja kumisaappaisiin sekä suojaa hiukset päähineellä.
 • Käytä mahdollisuuksien mukaan hengityssuojainta tai hengitä kankaan tai talouspaperin läpi.

Kun palaat sisätiloihin, älä kulje likaantuneilla suojavaatteilla oleskelutilojen läpi. Huuhtele suojavaatteet ja säilytä niitä muualla kuin oleskelutiloissa. Käy mahdollisuuksien mukaan suihkussa ja vaihda puhtaat vaatteet.

Ohjeita elintarvikealan toimijoille

Elintarviketeollisuuslaitosten tulee pysäyttää suodattamatonta ulkoilmaa käyttävät prosessit varotoimena, jotta tuotteet eivät saastu. Myös suodattamattoman ilman sisäänotto tulee sulkea ja siirtyä käyttämään paineistettua ilmanvaihtoa, jos sellainen on. Jos pysäyttäminen tai sulkeminen ei ole teknisesti mahdollista tai siitä aiheutuu huomattavia vahinkoja tai lisäkuluja, tulee tuotteiden puhtaus varmistaa mittaamalla laskeuman leviämisvaiheen jälkeen.

Muiden elintarviketoimijoiden tulee sulkea elintarvikevarastojen ja elintarvikkeiden käsittelytilojen koneellinen ilmanvaihto ja tiivistää mahdollisuuksien mukaan tuloilmakanavat esimerkiksi ilmastointiteipillä. Raaka-aineiden kuljetus tulee tarvittaessa keskeyttää. Pakkaamattomat elintarvikkeet on suojattava peittämällä tai pakkaamalla.

Elintarvikemyymälöissä ja vastaavissa elintarvikehuoneistoissa, joissa on paljon asiakasliikennettä, tulee varautua siivouksen tehostamiseen sen jälkeen, kun sisälle suojautumiskehotus puretaan.

Lisätietoja:

Säteilyturvakeskus

Kymenlaakson pelastuslaitos