Asiasanat: sähkökatko

  • Sähkökatkot

    Tältä sivulta löydät tietoa talven mahdollisiin, kiertäviin sähkökatkoihin varautumisesta sekä niiden vaikutuksista Kotkan kaupungin palveluihin. Sivulla pyritään kertomaan myös ennakkotietoja…

  • Toimiminen häiriö- ja poikkeustilanteissa

    Säteilyvaara Säteilyvaaratilanteessa suojaudutaan samoin kuin muissakin ympäristöonnettomuuksissa. Jos tilanne vaatii nopeaa suojautumista, tiedotetaan siitä kuntalaisille yleisellä vaaramerkillä. Muuten tiedottaminen tapahtuu…