Kaupunginhallitus esittää valtuustolle 10 miljoonan euron lisäsijoitusta Satama Areenan toteuttamiseen

Julkaistu 26.04.2021

Kotkan kaupunginhallitus on päättänyt esittää kaupunginvaltuustolle 10 miljoonan euron sijoitusta ns. vapaan pääoman SVOP-rahastoon, josta varat kanavoidaan kaupungin tytäryhtiö Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy:n kautta sen tytäryhtiölle Backstaff Oy:lle ja sitä kautta tapahtumakeskus Satama Areenan toteuttamisen rahoittamiseen.

Päätös syntyi äänestyksen jälkeen, kun Irma Rajantie (SDP) esitti ehdotuksen hylkäämistä. Äänestyksessä kaupunginjohtajan pohjaesitys voitti äänin 7-6.
Rajantien lisäksi esitystä vastustivat Olli Kekkonen (PS), Hanna-Kaisa Lähde (vihreät), Juha Attenberg (vihreät), Joona Mielonen (Vas) ja Pirjo Tujula (Vas).

Kaupunginjohtajan pohjaesityksen puolella olivat Sami Virtanen (SDP), Markku Saastamoinen (Kok), Kari Niininen (SDP), Lauri Eerola (Kok), Mia Holmberg (Kok), Aila Eerola (SDP) ja Saila Piipari-Huovila (Kok).

Kaupunginhallitus joutui äänestämään asiasta tätä ennen jo kahteen otteeseen, kun pykälää esitettiin sekä palautettavaksi uudelleen valmisteltavaksi että pöydälle pantavaksi.

Kaupunginvaltuusto käsittelee asiaa kokouksessaan 3. toukokuuta.

Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy:n hallitus on pyytänyt kaupungilta 10 miljoonan euron sijoitusta yhtiöön tapahtumakeskus Satama Areenan rakennuksen suunnittelu- ja rakennuskustannusten tarkentumisen vuoksi.

Kaupunginhallituksen mukaan toimenpiteellä tuetaan kaupungin elinvoimaisuutta sekä pito- ja vetovoimaa merkittävällä tavalla. Päätös tukee kaupungin laajempaa strategista kehitystä ja on linjassa kaikkien strategiassa määriteltyjen kolmen päämääräpoijun kanssa: Oppiva ja yrittävä Kotka, Upean elinympäristön Kotka sekä Yhteinen Kotka.

Satama Areenan kytkeytyminen Kantasataman ja koko kaupungin kehittämiseen tuo tullessaan ylivertaisia positiivisia vaikutuksia aluetalouden myötä verrattuna tilanteeseen, jossa sitä ei toteuteta. Talousvaikutusten lisäksi Satama Areenan toteuttamisella on nähtävissä erityisen suuri strateginen merkitys useasta näkökulmasta, jota ei voida unohtaa eikä aliarvioida. Talousvaikutuksiksi on laskettu viiden vuoden ajanjaksolla mm. investointien kasvu, työllistävyys ja uusien työpaikkojen syntyminen, vaikutukset aluetalouteen, tontti- sekä kiinteistöveroihin ja käyttötalouteen.

Aikaisemmin kaupunki on myöntänyt Kotkan Julkisille Kiinteistöille 24,2 miljoonan euron lainan. Lisäksi aiemmin hyväksytyssä hankesuunnitelmassa on todettu, että lopullinen rakennuskustannus määräytyy toteutussuunnitelman ja urakkatarjousten perusteella.

Tapahtumakeskus Satama Areenan suunnittelu- ja rakennuskustannusarvio on kokonaisuudessaan 34,96 miljoonaa euroa. Tästä varsinaisen kilpailutetun rakennusurakan osuus on ennakkotarjouksiin pohjautuvan kustannusarvion perusteella 27,629 miljoonaa euroa + riskivaraus 7 % (1,9 miljoonaa euroa).
Loppuosa kustannuksista koostuu suunnittelusta ja rakennuttajan muista kustannuksista, jotka ovat 3,7 miljoonaa euroa sekä liittymismaksuista 1,0 miljoonaa euroa ja operaattorin käynnistystoimeksiannosta 1,3 miljoonaa euroa. Näin hankkeen kokonaiskustannusarvio on noussut noin 11 miljoonaa euroa alkuperäisestä rahoituspäätöksestä, joka oli 24,2 miljoonaa euroa.

Kotka mukaan Pyhtään erä- ja luontokulttuurimuseohankkeeseen

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan myös, että Kotka lähtee yhteistyökumppaniksi Pyhtään kunnan erä- ja luontokulttuurimuseohankkeeseen, mikäli hanke toteutuu Pyhtäällä.

Pyhtään kunnan esittämä sitoumuspyyntö Kotkan rahoituksesta museolle on 75 000 euron vuosittainen avustus sekä 2 prosentin korotus viiden vuoden ajaksi.
Sitoumus annetaan kaupunginhallituksen päätöksen mukaan alustavasti viiden vuoden ajalle museon toiminnan aloittamisesta alkaen vuodesta 2024. Lopullisen päätöksen tuen euromäärästä tekee kaupunginvaltuusto taloussuunnitelman yhteydessä.

Suomen Metsästysmuseo ja Suomen Kalastusmuseoyhdistys käynnistivät maa- ja metsätalousministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä museoviraston tukemana vuoden 2020 alussa hankkeen perustaa valtakunnallinen, luonnon virkistyskäyttömuotoja yhdistävä uusi valtakunnallinen vastuumuseo – Erä- ja luontokulttuurimuseo.

Päämääränä on luoda Suomeen kansainvälisesti merkittävä metsästyksen, kalastuksen, luonnontuotteiden keräilyn, retkeilyn, luonnon virkistyskäytön ja sen kestävän hyödyntämisen kokemisen ja esittelyn keskus.

Uusi museo tavoittelee 100 000 kävijää vuodessa ja 7-15 miljoonan euron vuotuisia aluetaloudellisia vaikutuksia. Museohankkeessa on meneillään avoin paikkakuntahaku, jonka myötä ratkaistaan uuden museon sijainti.

Museohankkeeseen osoitti kiinnostuksena yhteensä noin 60 paikkakuntaa. Alkuperäinen hakuprosessi oli auki 31.1.2021 saakka, mihin mennessä yhteensä 25 paikkakuntaa jätti virallisen hakemuksen. Museohankkeen ohjausryhmä teki 4.2.2021 kokouksessaan päätöksen valita viisi paikkakuntaa haun seuraavaan vaiheeseen. Pyhtäälle kaavailtu museo kuului näihin seuraavaan vaiheeseen edenneisiin hankkeisiin. Muut jatkoon päässet paikkakunnat ovat Rovaniemi, Oulu, Imatra ja Riihimäki.

Pyhtään kunta osoittanut kiinnostuksensa tavoitella museota Kymenlaaksoon laajan yhteistyöverkoston voimin. Pyhtään hakemuksen taakse ovat alustavien keskustelujen sekä kuntien ja kaupunkien hallitusten päätösten pohjalta asettuneet kaikki Kymenlaakson kunnat sekä Uudeltamaalta Loviisan ja Porvoon kaupungit sekä Myrskylän kunta.

Koripallomestareille stipendi

Kaupunginhallitus päätti lisäksi myöntää naisten koripalloilun Suomen mestaruuden sunnuntaina varmistaneelle Peli-Karhuille 5000 euron stipendin. Samalla päätettiin järjestää tuoreille mestareille mitalijuhla sitten kun koronarajoitukset sen sallivat.

Kaupunginhallituksen esityslista on luettavissa osoitteessa www.kotka.fi/esityslistat