Satamahalli I-5 halutaan ottaa varastokäyttöön – turvapuistokonsepti uudistuu

Julkaistu 17.04.2024

Kotkan kaupunki aikoo ottaa Kantasatamassa sijaitsevan satamahalli I-5:n varastokäyttöön. Samalla hallissa toimineen Kaakkois-Suomen Turvapuiston konseptia uudistetaan siten, että se toimii laajemmin koko kaupungissa ja osana kaupungin turvallisuus- ja valmiustoimintoja. Asiaa käsitellään seuraavassa kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa 23.4.

Satamahalli I-5:n hyödyntäminen varastokäytössä olisi kaupungin kannalta järkevää, koska lisävarastoille on Kantasatamassa tarvetta ja Turvapuistoon tehdyt investoinnit saataisiin vuokratuloilla muutamassa vuodessa maksettua.

Hallin käyttö varastona ei poissulje myöskään sen käyttöä nyt tai jatkossa turvallisuusharjoituskäyttöön. Lisäksi Kantasataman halleista pystytään osoittamaan tiloja tarvittaessa esimerkiksi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin hankkeiden käyttöön.

Turvallisuus- ja valmiustoiminnan ja -harjoittelun tarve ei ole Kotkassa poistunut ja jatkossakin kaupunki tulee toteuttamaan kokonaisvaltaista turvallisuus- ja valmiussuunnittelua, riskienhallintaa sekä näihin liittyvää sidosryhmäyhteistyötä sekä turvallisuusharjoittelua osana kaupungin turvallisuus- ja valmiustoimintoja.

Kotkan kaupunki on viimeksi kuluneiden neljän vuoden aikana investoinut Kaakkois-Suomen Turvapuistoon noin puolitoista miljoonaa euroa. Vuonna 2020 kaupunginvaltuusto päätti hankkia satamahalli I-5:n Turvapuiston sijoituspaikaksi tasearvolla 936 694 €.

Vuosina 2021–2023 satamahalliin I-5 investoitiin yhteensä 596 400 € ja investoinnit kohdistuivat rakennuksen parantamiseen kuten seinä- ja kattorakenteiden korjauksiin, savunpoistoluukkujen asennuksiin, sähkö- ja putkitöihin sekä niihin liittyviin suunnittelutöihin.

Satamahalli I-5:n käyttötarkoitus on rakennusluvan mukaan varastotoiminta eikä varsinaisia Turvapuisto-toimintoja tukevia investointeja esimerkiksi laite- ja turvallisuustekniikkaan ole tehty. Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa suunniteltujen Turvapuiston toimintaa tukevien investointien tekeminen ei ole kaupungin näkemyksen mukaan perusteltua.

Turvapuistohankkeen aikana tehtyjen konsulttiselvitysten perusteella satamahallissa I-5 on ollut suunnitelmissa järjestää erilaisia yhteisiä turvallisuusharjoituksia kaupungin, viranomaisten ja koulujen kesken, pelastus- ja pelastautumiskoulutusta, ensihoidon koulutusta, droonien lennättämistä sekä suuria turvallisuusseminaareja ja -tapahtumia.

Satamahallin I-5 käyttötarkoituksen muuttaminen varastosta kokoontumistilaksi vaatisi kuitenkin parannuksia rakennuksen palo- ja pelastusturvallisuuteen. Tehtyjen selvitysten mukaan kyseiset parannukset ovat merkittävä investointi ja riippuen niiden laajuudesta noin 1–2 miljoonaa euroa.

Nykyinen käyttötarkoitus varastona ei estä tapahtumien järjestämistä tilassa, mutta ne pitää luvittaa erikseen. Kuitenkaan pysyvää harjoitus- ja harrastustoimintaa tilaan ei voida tällä hetkellä sijoittaa eikä myöskään pysyviä työpisteitä.