Kantasataman viestintää työstetään yhteistyössä

Julkaistu 07.11.2019

Kantasataman viestinnän yhteistyöstä on sovittu Kotkan kaupungin, Xamkin, Julkiset Kiinteistöt Oy:n, Backstaff Oy:n ja Cursorin kanssa.

Tahot valmistelevat nyt yhdessä koko Kantasataman viestintää edistäviä toimia, joilla pyritään tavoittamaan kaikki tärkeimmät sidosryhmät, joihin lukeutuvat etenkin kotkalaiset. Viestinnällä kerrotaan jo Kantasatamassa toimivista tahoista sekä kaikista tulevista hankkeista. Viestintä tulee kattamaan kaikki alueella toimivat tai toimintaa suunnittelevat tahot, eikä se rajaudu vain Tapahtumakeskuksen, Xamkin kampuksen ja yrityskeskuksen viestintään.

Yhteistyöllä luodaan kanavia, joista jokainen voi helposti löytää tietoa alueen toimijoista sekä kehityksestä. Kaupunkilaiset voivat lähitulevaisuudessa siis saada tietoa aluetta koskevista uutisista yhdestä paikasta, oli se sitten verkkosivu tai sosiaalisen median kanava.

Yhteistyöllä tiivistetään myös kaikkien alueella toimivien viestintää ja edesautetaan omalta osaltaan hankkeiden etenemistä.

Tavoitteena on avata verkkosivut Kotkan Kantasatamalle vuoden 2020 alussa, ja samalla perustaa sosiaalisen median tilejä, joista saa myös kootusti tietoa.