Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle Keltakallion II -asemakaavan hyväksymistä

Julkaistu 19.02.2024

Kotkan kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyisi ns. Keltakallion II -asemakaavan eli asemakaavan 46. kaupunginosa Ristinkallio sekä asemakaavan muutos 46. kaupunginosa Ristinkallio, osa korttelia 168.

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 4.10.– 15.11.2023.

Keltakallio II kaavahankkeesta järjestettiin lisäksi yleisötilaisuus torstaina 19.10.2023 Kyminsuussa.

Ehdotuksesta ja yleisötilaisuudesta julkaistiin kuulutus kaupunkilehti Ankkurissa sekä Kotkan kaupungin internetsivuilla ja ilmoitustaululla 2.10.2023.

Kaavaehdotuksesta saatiin palautteena 17 lausuntoa tai mielipidettä. Kaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen pienennettiin kaava-aluetta jättämällä pois kaksi maa-aluetta kaavan itäisestä reunasta.

Pois jätettyjen alueiden osalta ei ole päästy sopuun maanhankinnassa, joten kyseiset alueet päädyttiin käsittelemään mahdollisissa tulevissa asemakaavoissa.

Kaava-alueen supistamisesta lähetettiin kaavasta pois jääneiden alueiden maanomistajille kuulemiskirjeet 22.1.2024. Muistutukset pyydettiin 12.2.2024 mennessä. Supistetusta kaavaehdotuksesta saatiin yksi muistutus.

Kaavaehdotuksen palautteen vuoksi on levennetty kaavan runkovesiputkelle tehtyä johtovarausta 10 metriin. Tehty tarkistus kaavaan ei edellytä sen asettamista uudelleen nähtäville.

Lainaa Kampuskiinteistöt Oy:lle

Kaupunginhallitus päätti lisäksi esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyisi 6 miljoonan euron suuruisen lainan Kymenlaakson Kampuskiinteistöt Oy:lle Kotkan kampusinvestoinnin rahoittamiseksi.

Kampuksen rakentamispäätöstä tehdessä kustannusarvio oli 63 miljoonaa euroa ja viimeisin ennuste kokonaiskustannuksista on 77–78 miljoonaa euroa.

Kustannuksia ovat nostaneet jo edellisen lainan hakuprosessin aikana esiin tulleet seikat: kasvaneet haasteelliset rakentamisolosuhteet, etenkin rakennuspaikan kallion rikkonaisuus, rakentamiskustannusten erittäin voimakas nousu rakennusaikana sekä rakentamisaikana ilmenneet suunnitelmapuutteet, joiden takia on jouduttu teettämään urakoitsijoilla poikkeuksellisen paljon lisätöitä.

Lisäksi rakennushankkeen IV- ja putkiurakoitsijan konkurssi kesällä 2023 johti sekä kustannus- että aikatauluhaasteisiin.

Viisi haastatellaan opetustoimenjohtajan viranhaussa

Kaupunginhallitus päätti valita viisi henkilöä haastatteluun opetustoimenjohtajan virantäyttöprosesissa.
Haastatteluun kutsutaan henkilöstöpäällikkö Thomas Grönholm, yhtenäiskoulun rehtori Ari Nuorikkala, yleisopetuksen suunnittelija Reijo Oksala, perusopetuksen vs. rehtori Anna-Mari Summanen ja kasvatus- ja opetusjohtaja Vesa Toikka.

Muistojen Puisto Tiutiseen

Kaupunginhallitus päätti lisäksi, että kotkalaisten sodan pommitusten uhrien muistoksi perustetaan Muistojen Puisto Tiutisesta osoitettuun paikkaan.
Avoimen kilpailun kautta valittu taiteilija toteuttaa muistomerkin/-laatan siten, että se on mahdollista integroida tontilla olevaan kivipaateen.

Puiston perustamiseen liittyvän työn suorittaa kaupungin puisto-osasto, muistomerkkiprosessista vastaa julkisen taiteen työryhmä. Kokonaiskustannukset maksetaan kaupunginvaltuuston osoittamasta 30 000 euron määrärahasta.
Muistomerkki paljastetaan jatkosodan päättäneen välirauhansopimuksen allekirjoittamisen (19.9.1944) muistopäivänä 19.9.2024

Henkilöstöjuhla keväällä

Kaupunginhallitus päätti myös puoltaa henkilöstöjuhlan järjestämistä kaupungin henkilöstölle.

Kotkan kaupungin viime vuoden tilinpäätös on viime vuoden aikana muutettua talousarviota merkittävästi parempi ja saavutettu tulos on vaatinut kaupungin koko henkilökunnalta paljon joustavuutta ja venymistä. Tästä johtuen kaupunginjohtajan johtoryhmässä on noussut esille ehdotus henkilökunnan palkitsemisesta esimerkiksi henkilöstöjuhlan muodossa.
Kaupungin henkilökunta on ollut tiukoilla ja iso osa hyvän tilinpäätöstuloksen ja hyvän toimintakatteen tekijöistä on henkilökunnan ansiota. Näillä perusteilla sekä yhteisöllisyyden ja henkilöstön palkitsemisen näkökulmasta työnantaja haluaa ehdottaa henkilöstöjuhlan järjestämistä.
Myös Kotkan kaupunkistrategia 2035 ja henkilöstöohjelma 2035 painottavat yhteisöllisyyden tukemista. Edellinen vastaava henkilöstöjuhla järjestettiin vuonna 2018.

Kaupunginhallituksen esityslista on luettavissa osoitteessa www.kotka.fi/esityslistat