Kotka myöntämässä lisää lainaa Kampuskiinteistöille

Julkaistu 03.06.2024

Kotkan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle neljän miljoonan euron lisälainan myöntämistä Kymenlaakson Kampuskiinteistöt Oy:lle.

Jos valtuusto myöntää uuden lainan, nousee Kotkan yhtiölle myöntämien lainojen yhteissumma jo lähes 48 miljoonaan euroon. Lisäksi Kotka on taannut Kampuskiinteistöt Oy:n muita lainoja 20 miljoonan euron verran.

Kotkan Kantasatamaan ammattikorkeakoulukampusta rakentavan yhtiön lisälainatarve selittyy sillä, että kampuksen rakentamisbudjetti on noussut 81,3 miljoonaan euroon. Rakentamispäätöstä tehdessä kustannusarvio oli 63 miljoonaa euroa.

Kustannuksia ovat nostaneet jo edellisen lainan hakuprosessin aikana esiin tulleet seikat: haasteelliset rakentamisolosuhteet, etenkin rakennuspaikan kallion rikkonaisuus, rakentamiskustannusten erittäin voimakas nousu rakennusaikana sekä rakentamisaikana ilmenneet suunnitelmapuutteet, joiden takia on jouduttu teettämään urakoitsijoilla poikkeuksellisen paljon lisätöitä.

Kustannusarvio on edelleen kasvanut johtuen mm. IV- ja putkiurakoitsijan konkurssista seuranneiden ylimääräisten kustannusten arvioitua suuremmasta määrästä. Konkurssin takia on jouduttu antamaan lisäaikaa, minkä takia useat urakoitsijat ovat esittäneet vaateita lisäkustannuksista.

Kaupungilla etuostolain mukaiset perusteet etuoston käyttämiselle

Kaupunginhallitus antoi myös lausunnon hallinto-oikeudelle etuosto-oikeuden käyttämistä koskevassa asiassa.

Itä-Suomen hallinto-oikeus on pyytänyt Kotkan kaupunginhallitusta antamaan lausunnon hallituksen 25.3.2024 tekemästä päätöksestä tehtyyn valitukseen.

Kaupunginhallitus päätti silloin käyttää etuosto-oikeutta Tavastilassa sijaitsevan, Kyösti Heikki Suutarin kuolinpesän omistaman kiinteistön 285-428-1-181 kaupassa. Valittaja, Tornator Oyj on toimittanut hallinto-oikeuteen valituksen, jossa vaaditaan, että valituksen alainen päätös kumotaan. Lisäksi on vaadittu oikeudenkäyntikulujen korvaamista.

Kaupunginhallitus päätti antaa hallinto-oikeudelle lausunnon, jossa hallinto-oikeutta pyydetään hylkäämään valitus kokonaisuudessaan perusteettomana. Lausunnon keskeinen sisältö on, että Kotkan kaupungilla on ollut etuostolain mukaiset perusteet etuoston käyttämiselle.