Kaupunki lunastaa Kotka Pax -hankkeessa toteutetun matkustajaterminaalin

Julkaistu 17.10.2022

Kotkan kaupunginvaltuusto on päättänyt, että kaupunki korvaa Hamina Kotka -satamayhtiölle Kotka PAX -hankkeessa toteutetut satama-alueen ulkopuoliset liikennejärjestelyt hintaan 15.815,39 euroa ja lunastaa Kotka PAX -hankkeessa toteutetun matkustajaterminaalin Satama Oy:ltä alustavaan hintaan 1.433.840,82 euroa.

Kauppahinta maksetaan kahdessa vaiheessa siten, että ensimmäisen maksuerän yhteydessä siirtyy terminaalin hallinta ja toisen maksuerän yhteydessä terminaalin omistus.

Kotka PAX -hankkeen päätavoitteena on toteuttaa rajanylityspaikka Kantasatamaan. Keskeiset hankeosat ovat Itälaiturin I-5 -halliin toteutettava matkustajaterminaali, sataman ISPS-alueen liikennejärjestelyt ja alusten jätevesien siirtoviemäri.
Hankkeen käynnistyttyä suunnitelmissa on pitänyt ottaa huomioon tulevat säädösmuutokset tullin ja rajan toiminnassa, mikä on johtanut aiottua laajempaan terminaalikokonaisuuteen. Toteutukselle on siksi varattu lisärahoitusta talousarviossa 2022. Terminaali ja hankeinvestoinnit ovat valmistuneet hankesuunnitelman mukaisesti.

Esityksenä on terminaalirakennuksen lunastus kaupungille hankesopimuksen mukaisesti siten, että vuoden 2022 investointivarauksesta käytetään 1,35 miljoonaa euroa. Vuoden 2023 talousarviossa on tarve varautua 0,2 miljoonan euron suuruiseen täydentävään erään, joka sisältää 0,1 miljoonan euron varauksen mahdollisiin hankkeen loppuselvitysten yhteydessä tarkentuviin kustannuksiin.

Kaupunginvaltuuston esityslista on luettavissa osoitteessa www.kotka.fi/esityslistat