Karhulan uuden päiväkodin tarveselvitys hyväksyttiin

Julkaistu 21.12.2020

Kotkan kaupunginhallitus on hyväksynyt Karhulan uuden päiväkodin tarveselvityksen ja päätti samalla kohteen hankesuunnittelun aloittamisesta.

Tarveselvitys pohjautuu aiemmin tehtyyn päätökseen Raitin päiväkodin ja Metsäkulman päiväkodin toimintojen yhdistämisestä.
Tarveselvitystä tehtäessä ei ole ollut vielä tietoa tulevan päiväkodin tonttiratkaisusta, mutta yhtenä vaihtoehtona on otettu kantaa siihen, jos tuleva Karhulan uusi päiväkoti olisi nykyisen Rauhalan päiväkodin kanssa samalla tontilla, voitaisiin näiden päiväkotien toimintoja yhdistää esimerkiksi avoimen varhaiskasvatuksen toimintojen sijoittelulla.

Vuorohoitoyksikkönä Raitin päiväkoti palvelee koko Karhulan alueen vuorohoidon tarvitsijoita, joiden varhaiskasvatuksen tarve sijoittuu klo 5-22.30 välille.
Tämän vuoksi Raitin päiväkodin toiminnan jatkosta päätettäessä tulee ottaa huomioon, että uuden päiväkodin on sijoituttava keskeiselle paikalle ja sen on oltava eri suunnilta Karhulaa tuleville huoltajille helposti saavutettavissa.
Raitin päiväkodissa toimiva Karhulan alueen avoimen varhaiskasvatuksen toiminta puoltaa myös tulevan päiväkodin tilan keskeistä sijaintia hyvien liikenneyhteyksien varrella.

Metsäkulman päiväkoti on pieni kahden ryhmän päiväkoti, joka on rakennettu vuonna 1977. Päiväkodissa on tilat kahdelle lapsiryhmälle eli varhaiskasvatuspaikkoja talossa on 42.
Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvityksessä todettiin, että Metsäkulman päiväkotirakennuksen elinkaaresta ja korjausrakentamisen kannattavuudesta kyseisessä rakennuksessa tulee tehdä päätös lähivuosina, koska rakennus on tulossa käyttöikänsä päähän 2020-luvun alkupuolella.

Tarveselvityksen ja kaupungin investointiohjelman perusteella esitetään, että uusi päiväkoti olisi otettavissa käyttöön vuonna 2024. Hankesuunnitelma valmistuu alkuvuonna 2021, suunnittelu alkaa samana vuonna ja rakentaminen tapahtuu vuosina 2022 ja 2023.

Ennakkoäänestyspaikat päätettiin

Kaupunginhallitus päätti ensi keväänä järjestettävien kuntavaalien yleiset ennakkoäänestyspaikat, jotka ovat kaupunginkirjaston auditorio Kotkansaarella, S-market Karhula ja Karhuvuoren urheilutalo Länsi-Kotkassa sekä äänestysbussi, joka kiertää Xamkin ja Ekamin kampuksilla sekä Sutelan ja Jumalniemen kauppakeskuksissa.

Ennakkoäänestys järjestetään 7. – 13.4.2021 ja varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 18.4.2021.

Kaupunginhallituksen esityslista on luettavissa osoitteessa www.kotka.fi/esityslistat