Pysäköinninvalvonta

Kotkan pysäköinninvalvonnasta vastaa poliisin lisäksi kunnallinen pysäköinninvalvonta.

Pysäköinninvalvonnan keskeisin tehtävä on tukea yhdyskunnan toimintaa edistämällä pysäköintiin varattujen paikkojen mahdollisimman tehokasta käyttöä. Pysäköinninvalvonnan avulla lisätään kuntalaisten turvallisuutta, kun väärin pysäköidyt autot eivät estä hälytysajoneuvojen kulkua.

Pysäköinninvalvonta huolehtii siitä, että

  • pysäköinti tapahtuu vain pysäköintiin varatuille paikoille
  • pysäköintipaikkakohtaisia pysäköintiaikoja ei ylitetä
  • pysäköintipaikat ovat niiden käytössä, joille ne on tarkoitettu
  • pysäköintipaikat ovat siinä käytössä, johon ne on tarkoitettu
  • pysäköinti tapahtuu liikennemerkkien osoittamalla tavalla
  • pysäköintiä koskevia määräyksiä noudatetaan

Pysäköintivirhemaksu on 40 €, maksuaika 30 pv. Maksun suorittamatta jättäminen nostaa maksua 14 €:lla.

Pysäköintivirhemaksua koskevaan päätökseen voidaan vaatia oikaisua pysäköinninvalvojalta, jona toimii Kotkan kaupungissa lakimies Elina Amnell-Holzhäuser.
Oikaisuvaatimus tulee tehdä 30 päivän kuluessa siitä, kun maksumääräys on kiinnitetty ajoneuvoon tai muutoin annettu tiedoksi.

Kotkan pysäköinninvalvonta käyttää sähköistä Helgapark.net-asiakaspalvelua. Pysäköintivirhemaksun tiedot ja valokuvat voi tarkistaa netistä rekisterinumeron ja asianumeron avulla. Asianumero löytyy pysäköintivirhemaksusta. Helgapark.net-palvelun kautta voi myös hakea pysäköintivirhemaksun virtuaaliviivakoodin sekä tehdä oikaisuvaatimuksen. Alla olevan linkin kautta pääset pysäköinninvalvonnan Helgapark.net-asiakaspalveluun.

Helgapark.net

Helgapark.net-sähköistä asiointikanavaa voi käyttää omalla tietokoneella, mobiililaitteella tai Asiakaspalvelupiste Ruorin asiakaspäätteellä. Sähköisen asioinnin lisäksi otamme vastaan kirjallisia oikaisuvaatimuksia, joissa pitää olla nimi, osoite, pankkitilin numero, asianumero, rekisterinumero ja perustelut oikaisuvaatimukselle. Oikaisuvaatimukseen pitää liittää asiakirjat, joihin vaatimuksessa vedotaan.

Virheellisesti pysäköidyt autot

Yhteydenotot liittyen havaittuihin väärin pysäköityihin autoihin osoitetaan pysäköinninvalvontatoimistoon, joko puhelimitse aukioloaikoina puh. 044 702 4315, tai sähköpostitse pysakoinninvalvonta (at) kotka.fi.

Yhteystiedot

käyntiosoite:
Kirkkokatu 6
48100 Kotka

puhelin:
044 702 4315

sähköposti:
pysakoinninvalvonta (at) kotka.fi

Asiakaspalveluaika

26.10.2018 asti:
ma - to klo 9 - 16
pe klo 9 - 15

29.10.2018 alkaen
pysäköinninvalvonnan
asiakaspalvelu- ja soittoaika on:

ma klo 15 - 16
ti klo 15 - 16
ke klo 15 - 17
to 15 - 16

Postitusosoite:
Pysäköinninvalvonta
PL 114
48101 Kotka

Pysäköinninvalvonnan asiakaspalvelu sijaitsee Asiakaspalvelupiste Ruorissa.

-oikaisuvaatimukset
(sähköinen lomake Ruorin aukioloaikana)

-pysäköintivirhemaksujen maksaminen
(kassapalveluissa Ruorin aukioloaikana)

-veteraanilupa-asiat
(pysäköinnin asiakaspalvelun aukioloaikana)

-yleispysäköintitunnukset
(pysäköinnin asiakaspalvelun aukioloaikana)