Ukrainan kriisi

Pakolaisia Kotkaan

Suomessa Maahanmuuttovirasto on varautunut ukrainalaisten laajenevaan ja laajamittaiseen maahantuloon. Maahanmuuttovirasto on laajentanut vastaanottojärjestelmää valtakunnallisesti n. 2000 lisäpaikalla. Nykyiset toiminnassa olevat vastaanottokeskukset kykenevät vastaamaan Ukrainasta tulevien turvapaikanhakijoiden määrän nopeaan kasvuun.
Kotkassa ukrainalaisten vastaanottoon on varauduttu pohjautuen olemassa olevaan laajamittaisen maahantulon suunnitelmaan.

Maahanmuuttovirasto on antanut Kotkan vastaanottokeskukselle toimeksiannon paikkamäärä nostamiseksi 500:een asiakaspaikkaan. Vastaanottokeskus tulee vuokraamaan lisää asuntoja käyttöönsä ja alkaa kalustamaan niitä. Tällä hetkellä on lisäksi käytössä hätämajoitustilaa noin 120:lle henkilölle lyhytkestoisempaa majoittamista varten.
Uusia Ukrainan sotaa pakenevia tulee jatkuvasti suoraan Kotkan poliisilaitoksen kautta vastaanottokeskuksen asiakkaaksi. Sunnuntain 13.3. ja maanantain 14.3. välisenä yönä tuli kahdeksan ja maanantain 14.3. ja tiistain 15.3. välisenä yönä 24 ukrainalaista pakolaista.
Asiakkaat majoitettiin aluksi hätämajoitukseen ja seuraavana päivänä heidät siirrettiin asuntoihin. Kotkan vastaanottokeskuksen asiakasmäärä oli 16.3. aamulla 265 keskusmajoittunutta ja 140 yksityismajoittunutta henkilöä.

Kotkan hybridiyksikön paikkamäärä on nostettu 40 asiakaspaikkaan. Hybridiyksikölle on vuokrattu lisätilaa, jotka on kalustettu. Alaikäisten ilman huoltajaa maahan saapuneiden turvapaikanhakijoiden tilanne on Kotkan Hybridiyksikössä vielä rauhallinen. Asiakasmäärä on 28. Ukrainalaisia lapsia tai nuoria ei ole vielä saapunut hybridiyksikköön, mutta yksityismajoitukseen on tullut kolme nuorta.

Työntekijöiden rekrytointi molempiin yksiköihin on käynnistetty. Vastaanottokeskuksessa on avoinna ohjaajan (AMK), asumisohjaajan ja kahden (2) perhetyöntekijän työtehtävät. Hybridiyksikössä on avoinna viiden (5) ohjaajan (perustaso) työtehtävät. Lisäksi Kotkan vastaanottokeskukseen tullaan palkkaamaan lyhytaikaisia sijaisia.

Varhaiskasvukseen ja Opetustoimeen tullaan olemaan yhteydessä ukrainalaislapsista, jotka ovat iältään varhaiskasvatus- tai perusopetusikäisiä.

Vapaaehtoistyölle tarvetta

Vapaaehtoistyölle on Kotkassa tarvetta. Vapaaehtoistehtäviä ukrainalaisten pakolaisten parissa tulee olemaan mm. tukihenkilönä tai ystävänä toimiminen, suomen alkeiden opettaminen, Kotkaan perehdyttäminen jne.
Näihin tehtäviin voi tutustua vapaaehtoistyo.fi/kotka -sivustolla.

Ukrainan passilla maksutta bussilla

Ukrainan passilla voi matkustaa Kotka-Hamina-Pyhtää -alueen paikallisliikenteessä liputta 16.3. alkaen. Kunnat haluavat näin tukea kotinsa sodan vuoksi jättäneitä ukrainalaisia ja tarjota heille riittävät liikkumisen edellytykset. Voimassa olevalla Ukrainan passilla voi matkustaa toistaiseksi ainakin 30.9. saakka.
Vastaavan päätöksen ovat aiemmin tehneet esimerkiksi Helsingin ja Lappeenrannan kaupungit, ja päätös on valmisteilla samanaikaisesti useissa kaupungeissa.

Myös lemmikkieläimiä

Suomeen tulee Ukrainan sotaa pakenevien mukana myös lemmikkieläimiä, joiden maahantuontivaatimukset eivät olosuhteista johtuen täytä kaikkia etukäteisvaatimuksia. Sotaa pakenevia ukrainalaisia saapuu Suomeen lemmikkieläimineen EU:n sisärajaliikkuvuuden perusteella, eikä kaikkia siksi tavoiteta Suomen rajalla. Ukrainasta saapuvat lemmikit tulisi Suomeen tullessa esittää Tullin tarkastettaviksi. Ruokavirasto haluaa muistuttaa näiden eläinten kanssa tekemisissä olevia, että eläimiin saattaa liittyä myös jonkinasteisia terveysriskejä sekä ihmisille että muille eläimille.
Ruokavirasto edellyttää, että maahantuontivaatimuksiin sisältyvät rokotukset ja madotukset tehdään mahdollisimman pian lemmikkieläinten Suomeen saapumisen jälkeen. Ihmisten ja eläinten terveyden suojaamiseksi ensisijaista on Ukrainasta tulevien lemmikkieläinten rokottaminen raivotautia vastaan ja lääkitys ekinokokkia vastaan. Lisäksi lemmikkieläimille asennetaan mikrosiru, jollei sellaista vielä ole.

Jos Ukrainasta tuotu lemmikkieläin puree ihmistä, on otettava heti yhteyttä terveydenhuoltoon. Lemmikkieläimen sairastuessa tai kuollessa on oltava yhteydessä eläinlääkäriin. Kun on yhteydessä eläinlääkäriin tai terveydenhuoltoon lemmikkieläimeen liittyvässä asiassa, on aina kerrottava, jos kyseessä on Ukrainasta pakolaisen mukana maahan tullut eläin. Ruokavirasto tiedotti 4.3. lievennyksistä Ukrainan sotaa pakenevien mukana saapuvien lemmikkien maahantuontivaatimuksissa. Lievennykset koskevat myös Venäjältä palaavien Suomen ja muiden maiden kansalaisten lemmikkieläimiä, ei kuitenkaan Venäjän tai Valko-Venäjän kansalaisia.

Kotka avustaa 50 000 eurolla

Kotkan kaupunki on mukana sodan jalkoihin jääneiden ukrainalaisten auttamisessa yhdessä Suomen muiden suurten kaupunkien kanssa.

Asiasta päätettiin 7.3. pidetyssä kaupunginhallituksen kokouksessa ja Kotka on mukana Helsingin, Espoon, Tampereen, Turun, Oulun, Vantaan, Hämeenlinnan, Joensuun, Jyväskylän, Kouvolan, Kuopion, Lahden, Lappeenrannan, Mikkelin, Porvoon ja Rovaniemen kaupunkien kanssa antamassa apua Ukrainalle. Kaupungit avustavat Ukrainan valtiota ja sen kansalaisia yhteensä noin 1,5 miljoonalla eurolla ja Kotkan osuus summasta on 50 000 euroa.

Yksittäisiä kotkalaisia kaupunki neuvoo osallistumaan organisoitujen valtakunnallisten avustuskanavien kautta, joita ovat mm.

  • Suomen Punaisen Ristin katastrofirahasto,
  • Unicefin keräys Ukrainan lapsille,
  • YK:n pakolaisjärjestö UNHCR, Pelastakaa lapset ry:n keräys Ukrainaan ja
  • Kirkon Ulkomaanavun Ukraina-keräys.

Kaupungin valmiusjohtoryhmä ymmärtää kansalaisten avustushalukkuuden ja kiittää siitä. Valmiusjohtoryhmä ei kuitenkaan suosittele kotkalaisia lähtemään mukaan yksittäisiin avustusretkikuntiin, sillä niihin osallistumisessa ei ole kaikilta osin takeita turvallisuudesta eikä avun perillemenosta. Mahdollisissa pakolais- ja evakuointitapauksissa kaupunki toimii ja joutuu toimimaan kansainvälisten sopimusten sekä valtakunnallisten linjausten mukaisesti.