Kuulutus, vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan muutokset Kotkankatu 10 (kaava 0521) ja Keskuskatu 43 (kaava 0621)

Kotkan kaupunkisuunnittelussa on laitettu vireille asemakaavan muutokset ja laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelmat:
– Kaava 0521, Kotkankatu 10: kaupunginosa 3. Kotkansaari, kortteli 56, tontti 8.
Kaavan tavoitteena on mahdollistaa asuin- ja liikerakennus tontilla.
– Kaava 0621, Keskuskatu 43: kaupunginosa 4. Kotkansaari, kortteli 38, tontti 7.
Kaavan tavoitteena on mahdollistaa asuinkerrostalon toteuttaminen tontilla keskustan yhdyskuntarakennetta
uudistaen ja täydentäen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ovat MRL 63 § mukaisesti nähtävänä 19.1.–17.2.2022 kaupungintalon
4. krs kaavoituksessa sekä www.kotka.fi/asemakaavat.

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmista 17.2.2022 mennessä kirjaamo@kotka.fi tai Kirjaamo, Kotkan kaupunki, Kustaankatu 2, 48100 Kotka. Palautteeseen merkintä ’0521 Kotkankatu 10’ tai ’0621 Keskuskatu 43’.

Lisätietoja kaavasta 0521 kaavoitusarkkitehti Patricia Broas, patricia.broas@kotka.fi, p. 040 647 1539 ja kaavasta 0621 kaavoitusarkkitehti Oskari Orenius, oskari.orenius@kotka.fi, p. 040 358 8831.
Halutessasi tavata henkilökohtaisesti, sovi tapaaminen ennakkoon.

KAUPUNKISUUNNITTELU

Takaisin edelliselle sivulle