Kuulutus, luonnosvaihe

ASEMAKAAVAN MUUTOKSET SUNILAN TEHDAS (kaava 0222) ja KATARIINAN ASUINALUE (kaava 0420)

 1. Kotkan kaupunkisuunnittelussa on laitettu vireille asemakaavan muutos sekä laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS koskien kaupunginosaa 37. Sunila, osa teollisuus-, satama- sekä raidealuetta. Tavoitteena on mahdollistaa teollisuusalueen ligniinintuotantoon liittyviä kehittämishankkeita. Kaavamuutoksen yhteydessä laaditaan maankäyttösopimus.
  OAS on MRL 63 § mukaisesti nähtävänä 20.6.–8.8.2022 kaavoituksessa kaupungintalolla 4.krs sekä www.kotka.fi/asemakaavat.
  Mielipiteet OAS:sta 8.8.2022 mennessä kirjaamo@kotka.fi tai Kirjaamo, Kotkan kaupunki, Kustaankatu 2, 48100 Kotka.
  Palautteeseen merkintä ’0222 Sunilan tehdas, OAS’.
  Lisätietoja kaavoitusarkkitehti Jarkko Puro, jarkko.puro@kotka.fi, p.040 642 9010.
 2. Kotkan kaupunkisuunnittelussa on laadittu asemakaavamuutoksen luonnos koskien kaupunginosaa 5. Katariina. Muutoksella tarkastellaan Katariinan asuinalueen suojeluarvoja sekä päivitetään asemakaava vastaamaan Valtakunnallisesti merkittäville rakennetuille kulttuuriympäristöille (rky) asetettuja tavoitteita.
  Luonnos on MRL 62 § mukaisesti nähtävänä 20.6.–19.8.2022 kaavoituksessa kaupungintalolla 4.krs sekä www.kotka.fi/asemakaavat.
  Mielipiteet luonnoksesta 19.8.2022 mennessä kirjaamo@kotka.fi tai Kirjaamo, Kotkan kaupunki, Kustaankatu 2, 48100 Kotka.
  Palautteeseen merkintä ’0420 Katariinan asuinalue, luonnos’.
  Lisätietoja kaavoitusarkkitehti Marja Pelo, marja.pelo@kotka.fi, p. 040 638 9054.

  Katariinan asuinalueen kaavamuutoksesta järjestetään asukastilaisuus syksyllä 2022. Asukastilaisuuden tarkemmasta ajankohdasta tiedotetaan myöhemmin.

 

Halutessasi tavata henkilökohtaisesti, sovi tapaamisesta ennakkoon.

KAUPUNKISUUNNITTELU

Takaisin edelliselle sivulle