Katariinan asuinalue (0420)

Asemakaavamuutoksella tarkastellaan Katariinan asuinalueen suojeluarvoja sekä päivitetään asemakaava vastaamaan Valtakunnallisesti merkittäville rakennetuille kulttuuriympäristöille (RKY) asetettuja tavoitteita. Asemakaavatyön yhteydessä päivitetään alueen rakennustapaohje.

Asiakirjat ja liitteet

Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3.6. – 3.7.2020

Luonnos 20.6.–19.8.2022

Ehdotus

Kaupunginhallitus

Kaupunginvaltuusto

Kaava lainvoimainen