Kotka käynnistää COOL Kotka -hankkeen

Julkaistu 12.03.2024

Kotkan kaupunki käynnistää maaliskuussa eurooppalaisen hankkeen, jonka tavoitteena on edistää kaupunkilaisten kestävän kehityksen mukaista elämäntapaa ja erityisesti energian säästämistä. Tarkoituksena on lisäksi osallistaa kuntalaisia keksimään uusia tapoja pienentää energian kulutusta sekä kannustaa heitä toteuttamaan niitä. Tavoitteeseen pyritään kaupungin ja alueen luovien alojen toimijoiden yhteistyöllä.

”Olemme käynnistelemässä COOL Kotka -nimistä ohjelmaa ja ilmiötä, jonka aikana mietitään yhdessä kuntalaisten kanssa energian säästämisen tapoja ja kestävän kehityksen asioita ylipäätään”, kertoo kulttuurijohtaja Tomi Purovaara.
”Aihepiiri on todella ajankohtainen ja monitahoinen. Tässä hankkeessa kutsumme hankkeen moottoriksi alueen taiteilijoita ja luovien alojen yrittäjiä. Ohjelmassa on varattu 25 000–30 000 euroa luovan ja kulttuurialan toimijoiden Cool Kotka -ilmiöön perustuviin pilottiprojekteihin”, Purovaara linjaa.

Hanke käynnistyy Kick Off -tapahtumalla 19.3. klo 17 Merikeskus Vellamon Ruumassa, jossa esitellään hankkeen kulkua ja kumppaneita. Tavoitteena on löytää huhti-toukokuun aikana järjestettävän avoimen kilpailutuksen kautta 2–4 pilottiprojektia, jotka edistävät hankkeen tavoitteita. Pilotit toteutetaan 2024 aikana. Osana avointa hakua järjestetään toimijoille verkkokoulutusta mm. energiankulutuksen, oman työn esittelyn ja kilpailutukseen osallistumisen aiheista.

Kotkasta mukana ovat kaupungin kulttuuripalvelut, kaupunkisuunnittelu ja ympäristöpalvelut sekä Cursor Oy ja XAMK. EU-hankkeen kumppanit tulevat Latvian Jurmalasta ja Skånen Malmösta. COOL Kotka on osa CCI4 Change -EU-hanketta. Hankkeesta 80 prosenttia rahoitetaan Interreg Baltic Sea -ohjelman kautta ja jäljelle jäävän 20 prosenttia rahoittavat yhteistyökumppanit.

COOL Kotka Kick Off -avoin keskustelutilaisuus järjestetään 19.3. klo 17 Merikeskus Vellamon Ruuma-tilassa. Tilaisuuteen ilmoittaudutaan 15.3. mennessä: tomi.purovaara@kotka.fi