Yhä liian hiljaista HaminaKotka satamassa

Julkaistu 03.11.2023

HaminaKotka sataman kautta kulki tammi-lokakuussa 11 858 279 tonnia tavaraa, joka on 8,4 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Kahden superhiljaisen kuukauden elo- ja syyskuun jälkeen lokakuu oli hieman pirteämpi, mutta yhä kaukana loppukevään tasosta. Suomen taantuma, metsäteollisuuden vaikeudet ja EU-sanktiot vähentävät merkittävästi HaminaKotka sataman liikennettä.

Viennissä tavaraa laivattiin 13,8 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Eniten laski nestebulk (-82,3 %). Lisäksi vähenivät paperikuljetukset (-14,5 %) ja sahatavara (-15,7 %). Niin ikään luokan ”muu tavara” -laivaukset supistuivat (-13,8 %). Kasvussa viennissä olivat kuivabulk (+13,7 %), sellu (+13,0 %) ja kappaletavara (+60,8 %).
Tuonti on yhä plussan puolella (+4,3 %) Tuonnin kasvu tulee pitkälti raakapuun kuljetuksista (+22,2 %). Lisäksi kasvoivat nestebulkin kuljetukset (+5,8 %).
Kauttakulkuliikenne väheni tarkastelujaksolla 15,0 prosenttia.
Kotimaanliikenteessä laskua oli 67,7 prosenttia. Kontteja käsiteltiin 3,1 prosenttia edellisvuotta vähemmän.
Laivoja satamassa kävi tammi-lokakuussa 1 908 eli 8,8 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna.
Loppuvuonna kuljetusten oletetaan edelleen pysyvän varsin matalalla tasolla. Toistaiseksi ei ole näkyvissä positiivisia muutoksia toimintaympäristössä.

Liikennetilasto lokakuu 2023