Valtuusto teki poikkeuksellisen vähän muutoksia budjettiesitykseen

Julkaistu 13.11.2023

Kotkan kaupunginvaltuusto teki vain vähäisiä muutoksia kaupunginhallituksen esitykseen Kotkan ensi vuoden talousarvioksi.
Kaupungin ensi budjetti on kaupunginjohtaja Esa Sirviön ja kaupunginhallituksen esityksen perusteella noin 13,1 miljoonaa euroa alijäämäinen, mikä on suurin syy siihen, että valtuustolla ei ollut halukkuutta ainakaan suuriin menolisäyksiin.

Valtuusto päätti kuitenkin äänin 13–37, että vuoden 2024 talousarviosta poistetaan opetustoimen tehostamistoimenpiteistä lukion oppimateriaalien säästöt, mikä lisää talousarvion menoja 67 000 eurolla.

Lisäksi valtuusto päätti äänin 13–38 jatkaa hankerahoituksella kustannetun varhaiskasvatuksen henkilöstön määräaikaisia työsuhteita loppuvuonna 2024 kunnan omalla rahoituksella, ellei uutta hankerahoitusta samaan tarkoitukseen saada. Painopisteenä on varhaiskasvatuksen ohjaajien palkkaaminen ja hintalappu tälle budjettivuonna 2024 on 132 300 euroa.

Yksityisteiden avustuksiin valtuusto myönsi yksimielisesti 58 200 euroa sekä vuonna 2024 että molempina taloussuunnitteluvuosina 2025 ja 2026.

Äänin 36–15 päätettiin lisätä ensi vuoden investointeihin 45 000 euroa kuivan maan matonpesupaikkaan Länsi-Kotkaan, Hovinsaarelle tai Kotkansaarelle.

Valtuusto päätti myös äänin 14–47, että ensi vuoden talousarvioon lisätään 50 000 euron määräraha kaupunkistrategian päivittämiseksi.

Kaakon elokuvakomission avustuksen tuplaaminen hyväksyttiin äänin 48–1, mikä merkitsee 150 000 euron lisäystä sekä ensi vuodelle että taloussuunnitteluvuosille 2025 ja 2026.

Kotkan Energian osinkoa lisättiin 200 000 eurolla

Tulopuolella valtuusto päätti lisätä äänin 14–37 Kotkan Energia Oy:n osinkotuottoa Kotkan kaupungille 200 000 eurolla vuonna 2024. Lisäksi päätettiin käynnistää omistajaohjauksen toimesta Kotkan Energia Oy:n kanssa keskustelu tuloutuksen lisäyksestä kaupungille koskien taloussuunnittelukautta 2025–2026.

Valtuusto teki ensi vuoden talousarvioon myös muutamia tekstimuutoksia, joiden ei katsota aiheuttavan varsinaisia menolisäyksiä.

Valtuusto päätti, että kaupungintalon täyttäessä 90 vuotta vuonna 2024, järjestetään tapahtuma mahdollistamalla kuntalaisten osallistuminen. Lisäksi tehdään kaupunkirakennelautakunnan toimesta selvitys Kotkansaaren maksullisen pysäköinnin muuttamisen vaikutuksista ns. kiekkopysäköinniksi vuoden 2025 alusta alkaen.

Valtuusto päätti myös, että toteutetaan selvitys vanhusten virikkeellisen päiväkeskustoiminnan käynnistämisestä yhteistyössä hyvinvointialueen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Lisäksi päätettiin, että kaupunki avustaa yksityisteitä, joille on perustettu tiehoitokunta ja että käynnistetään tarveselvitys kevyenliikenteen sillasta Hovinsaaren ja Kotkansaaren välillä.

Tekstiin lisättiin myös testausaseman läpinäkyvä ja kannustava hinnoittelu, markkinointi kouluille, urheiluseuroille ja liikuntaneuvojien asiakkaille.

Myös vuosien 2025 ja 2026 taloussuunnitteluun tehtiin kaupunginvaltuuston budjettikäsittelyssä joitakin muutoksia. Kantasataman investoinneista vuonna 2025 päätettiin poistaa tapahtumatoriin suunniteltu 300 000 euron määräraha ja Messikallen puistosta 80 000 euron rahoitus.

Veroprosentteihin kaupunginvaltuusto ei tehnyt muuta muutosta kuin pyöristämällä nykyinen kunnallisveroprosentti 9,36 prosentista 9,4:een.

Lue myös ”Kotkan kaupungin tase kestää ensi vuoden talousarvion 13 miljoonan euron alijäämän – sopeutuminen hyvinvointialueuudistukseen käynnissä”.