Myös syyskuu oli hiljainen HaminaKotka satamassa

Julkaistu 10.10.2023

HaminaKotka sataman kautta kulki syyskuussa 948 553 tonnia tavaraa, joka oli vain pienehkön laivalastillisen (3000 tonnia) verran enemmän kuin elokuussa. Tammi-syyskuussa sataman kautta kulki 10 799 469 tonnia tavaraa, joka on 5,1 prosenttia vähemmän, kuin vuosi sitten. Hyvän alkuvuoden jälkeen kesäkuussa alkanut talouden matalapaine verottaa raskaasti HaminaKotka sataman liikennettä.
Viennissä laivattiin 12,6 prosenttia vähemmän tuotteita kuin samalla tarkastelujaksolla vuosi sitten. Eniten laskivat sanktioiden johdosta nestebulk (-82,2 %), sahatavara (-14,1 %), paperi (-13,4 %) ja luokka ”muu tavara” (-23,1 %). Nousussa olivat vuoden takaisista lakoista johtuen sellu (+22,2 %) ja kuiva bulk (+12,7 %).
Sataman kautta kulkeva tuonti on yhä kasvussa johtuen ennen kaikkea alkuvuoden runsaasta raakapuun tuonnista (+44,2 %) sekä kasvaneista nestebulkin (+8,0 %) kuljetuksista. Yhteensä tuonti kasvoi tammi-syyskuussa 13,4 prosenttia. Laskussa tuonnin puolella olivat kuivabulk (-19,5 %), kappaletavara (-13,2 %) ja luokka ”muu tavara” (-8,1 %).
Kauttakulkuliikenne väheni 15,2 prosenttia ja kotimaanliikenne 68,0 prosenttia.
Konttien käsittely oli lähes edellisvuoden tasolla (-1,6 %).
Laivoja satamassa kävi tammi-syyskuussa 1 737 kappaletta eli 5,3 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten.
Yleisistä heikoista talousnäkymistä johtuen sataman liikenteen ennakoidaan pysyvän matalalla tasolla vuoden loppuun asti.

Liikennetilasto syyskuu 2023