Kaupunginhallitus puoltaa lisälainan myöntämistä kampushankkeelle

Julkaistu 07.08.2023

Kotkan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Kotka myöntäisi Kymenlaakson Kampuskiinteistöt Oy:lle kahdeksan miljoonan euron lainan.

Yhtiö rakentaa parhaillaan Kotkan Kantasatamaan uutta kampuskiinteistöä, joka tulee Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin käyttöön.

Kymenlaakson Kampuskiinteistöt Oy:n hallitus päätti hakea Kotkan kaupungilta 8 miljoonan euron lisärahoitusta kampusinvestointiin sen jälkeen, kun hankkeen kustannusarvio nousi alkuperäisestä 63 miljoonasta eurosta 72 miljoonaan euroon.

Kustannuksia ovat kasvattaneet haasteelliset rakentamisolosuhteet, etenkin rakennuspaikan kallion rikkonaisuus, rakentamiskustannusten erittäin voimakas nousu rakennusaikana sekä rakentamisaikana ilmenneet suunnitelmapuutteet, joiden takia on jouduttu teettämään urakoitsijoilla poikkeuksellisen paljon lisätöitä.

Rakennushankkeen toteutumisen ja yhtiön maksuvalmiuden varmistamiseksi Kymenlaakson Kampuskiinteistöt Oy:n hallitus on päättänyt hakea Kotkan kaupungilta 8 miljoonaa euroa lainaa nostettavaksi vuoden 2024 alkupuolella useammassa erässä.

Yhtiön hallitus tavoittelee 15 vuoden vähimmäispituutta kiinteäkorkoiselle, kertalyhenteiselle lainalle. Lisäksi yhtiö toivoo, että lainaa voidaan jättää nostamatta, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne sen mahdollistaa.

Vakuudeksi yhtiö tarjoaa lainan pääomaa vastaavan määrän kiinnityksiä Kantasataman vuokraoikeuteen rakennuksineen.

Kampuskiinteistön päivitetty kustannusarvio on 72,2 miljoonaa euroa. Yhtiö pystyy kattamaan tästä tulorahoituksella noin 16 miljoonaa, joten ulkopuolista rahoitusta tarvitaan 56 miljoonaa.

Kotkan kaupunki on aiemmin myöntänyt yhtiölle lainaa 29,78 miljoonaa euroa ja lainatakauksia 20 miljoonaa. Yhtiön toinen omistaja, Kouvolan kaupunki ei osallistu kampusinvestoinnin rahoitukseen.

Opiskelija-asuntojen takaussumma kasvaa

Kaupunginhallitus päätti lisäksi ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunki myöntäisi 100 %:n omavelkaisen takauksen Kotkan Opiskelija-asunnot Oy:n lähitulevaisuudessa otettavalle 9 829 531 euron rakennuslainalle.

Lainalla rahoitetaan rakennettavia opiskelija-asuntoja osoitteeseen Koulukatu 20. Laina on kilpailutettu ja rakennusprojektille on saatu ARA:n investointituki sekä rakennuslainalle ARA:n korkotuki.

Kaupunginvaltuusto on jo aiemmin, joulukuussa 2022 päättänyt myöntää Kotkan Opiskelija-asunnot Oy:lle hankkeeseen 8,5 miljoonan euron suuruisen takauksen.

Takaussumman korotus johtuu ARA:n ennakoitua korkeammista korkotuki- ja avustuspäätöksistä. Näiden päätösten avulla Kotkan Opiskelija-asunnot Oy pystyy keskittämään lainansa yhteen pankkiin ja maksamaan pois korkeamman marginaalin lainan. Kyseisellä lainalla on rahoitettu tontin osto, johon opiskelija-asunnot rakennetaan.

Kotkan Opiskelija-asunnot Oy:n yhtiömuodon vuoksi ARA ei suostu tukemaan rakennettavaa kohdetta ilman kaupungin antamaa takausta.

Työterveyspalveluiden hankintaprosessi uusitaan

Kaupunginhallitus päätti keskeyttää kaupungin työterveyspalveluiden hankinnan, koska hankintamenettelyssä ei syntynyt todellista kilpailua.

Hankinnan kohteesta käynnistetään uusi hankintamenettely, joka on keskeytettyyn hankintamenettelyyn nähden erillinen ja uusi prosessi.

Kotka pyysi tarjouksia henkilöstön työterveyspalveluista siten, että hankinnassa päätöksenteon perusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa laadun painoarvo on 100 % (käänteinen eli kiinteähintainen kilpailutus).

Tarjouspyynnössä ilmoitettiin hankinnan hinnaksi kiinteä 600 €/hlö/vuosi ja palveluntuottajan valinta tehdään tarjouspyynnössä kuvatuilla laadullisilla vertailuperusteilla.

Koska tarjouskilpailuun saapui vain yksi tarjous, ei laadullista vertailua tarjousten kesken pystytty suorittamaan. Hankintamenettelyssä ei siis syntynyt todellista kilpailua. Hankintayksiköllä on edellä mainitusta syystä todellinen ja perusteltu syy keskeyttää hankintamenettely.

Karhulan uimahallin tekninen hankesuunnitelma hyväksyttiin

Kaupunginhallitus päätti lisäksi hyväksyä Karhulan uimahallin teknisen hankesuunnitelman.

Kaupunginhallitus päätti myös, että hankkeen valmistelua voidaan jatkaa suunnittelun ja kilpailuttamisen osalta syksyn ja loppuvuoden 2023 aikana siten, että hankkeen rakentaminen on mahdollista käynnistää hankesuunnitelman mukaisesti tammikuussa 2024.

Hankkeen ajoituksesta päättää kaupunginvaltuusto vuotuisessa talousarviokäsittelyssään.

Teknisen hankesuunnitelman laatimiseen päädytään, kun toimipaikan teknisen kunnon ylläpitämiseen liittyy erityinen investointitarve.
Teknisen hankesuunnitelman käynnistämisessä ohitetaan tarveselvitysvaihe, joka normaalisti käynnistää investointihankkeiden hankesuunnittelun.
Karhulan uimahallissa on laajempi teknisiä korjaustarpeita, joita ei pystytä toteuttamaan normaaleina kunnossapitokorjauksina. Korjaushanke edellyttää hallin käyttökatkoa noin 8 kuukauden työajaksi. Korjaushanke esitetään käynnistettäväksi 2024 aikana.

Eelis Aallolle stipendi ja mitalikahvit

Kaupunginhallitus päätti myöntää maailmanmestari Eelis Aallolle 1000 euron suuruisen stipendin ja ja järjestää mestaruuden kunniaksi mitalikahvijuhlan.

Kotkalainen Eelis Aalto voitti heinäkuun puolivälissä maailmanmestaruuden shukokai-karaten MM-kisoissa Etelä-Afrikan Kapkaupungissa. Aallon mestaruus tuli 70-kiloisten kumitesarjassa ja lisäksi Aalto saavutti MM-pronssia kata-liikesarjassa.

Maailmanmestaruus on Aallolle uran kolmas – hän voitti MM-kultaa myös vuosina 2016 ja 2018.

Kaupunginhallituksen esityslista on luettavissa osoitteessa www.kotka.fi/esityslistat