Kymenlaakso kärjen tuntumassa Suomen Yrittäjien elinvoimabarometrissä

Julkaistu 24.05.2023

Kymenlaakson maakunta pärjäsi hyvin, kun yrittäjät arvioivat maakunnan elinvoimaa.

Kymenlaakso pärjäsi mm. poliittisen päätöksenteon ilmapiirin myönteisyydessä, yritysten verkottumisessa ja elinkeinoyhtiöiden yrittäjille erilaisten palveluiden järjestämisessä.

Erityisen maininnan saavat elinkeinoyhtiöt, joiden toimintaa yrittäjät arvioivat varsin positiivisesti. Kyselystä voi tehdä päätelmän, että maakuntaliitto ja hyvinvointialue eivät ole niin tuttuja organisaatioita yrittäjien arkipäiväisessä toiminnassa.

Suomen Yrittäjien ensimmäistä kertaa toteuttamaan Elinvoimabarometriin vastasi 4 830 yrittäjää. Kymenlaaksossa kyselyyn vastasi 180 yrittäjää.

Taloustutkimus kysyi yrittäjiltä Yrittäjien Elinvoimabarometri -kyselyssä yrittäjien mielipiteitä yrityksen kotimaakunnan elinvoimasta. Kysely tehtiin 1.3.–17.4. Kysely on tulevaisuudessa tarkoitus tehdä vuorovuosin perinteisen Yrittäjien Kuntabarometrin kanssa.

Mitattavia kategorioita oli kolme: elinvoima, verkostoituminen sekä johtaminen ja päätöksenteko.

”Kymenlaakson maakunta sijoittui kokonaistuloksissa seitsemännelle sijalle. Sijoitus on varsin hyvä, ja voi todeta positiivisesti, että olemme ’kärjen tuntumassa’”, sanoo Kymen Yrittäjien aluejohtaja Kari Jääskeläinen.

”Maakunnan elinvoima rakentuu useista tekijöistä, joihin kaikkiin voidaan yhdessä vaikuttaa. Tämä on tärkeää kaikille asukkaille, koska yritysten menestyminen mahdollistaa elinvoimaisen maakunnan. Näin vaalikauden alussa olisi hyvä koota kaikki maakunnan toimijat yhteen ja käydä läpi Kymenlaakson keskeiset tavoitteet valtakunnan päätöksenteon osalta alkaneelle vaalikaudelle, toteaa Jääskeläinen.

”Kymenlaakson suunta on selvästi ylöspäin. Kärjen tuntumasta on yrittäjien arvioimassa suotuisassa poliittisessa ilmapiirissä hyvä ponnistaa edelleen. Maakunnan liitto pystyy alkaneella EU:n uudella ohjelmakaudella rahoittamaan entistä paremmin myös yrittäjiä hyödyttäviä hankkeita, koska uusia EU-rahastoja (JTF) on avattu. Vihreää siirtymää ja Kymenlaakson kokonaisturvallisuutta edistävät toimet ovat jatkossa entistä keskeisempiä elinvoimatekijöitä”, toteaa maakuntajohtaja Jaakko Mikkola.

Kymenlaaksolaisten yritysten arvioita

Kymenlaaksolaiset yrittäjät pitävät saavutettavuutta Kymenlaakson osalta varsin hyvänä, etenkin rautateiden ja maanteiden osalta. Tämä osoittaa, että saavutettavuus on merkittävä tekijä yrityksille.

Yrittäjät arvioivat Kymenlaakson poliittisen ilmapiirin positiiviseksi yritysten näkökulmasta, joka on maakunnallisessa elinvoimatyössä merkittävä tekijä.

”Elinvoiman rakentamisen yhtenä lähtökohtana on se, että maakunnan päätöksentekoilmapiiri on yritysten kannalta positiivinen. Kymenlaakson yrittäjien keskuudessa nousi erityisen merkittävällä tavalla poliittisen ilmapiirin myönteisyys, joka on hyvä pohja elinvoiman vahvistamiseksi koko maakunnan alueella”, toteaa Cursor Oy:n toimitusjohtaja David Lindström.

Yrittäjien selvitys toi esiin, että yrityspalvelut ovat yrittäjän lähipalvelu. Kymenlaaksolaiset yrittäjät arvioivat yrityspalvelut toimiviksi ja, että elinkeinoyhtiöt järjestävät hyvin mm. verkostoitumistilaisuuksia yrittäjille.

”Kyselyyn vastanneista kymenlaaksolaisista yrittäjistä valtaosa oli käyttänyt julkisia yrityspalveluita Tämä osoittaa, että yrityspalvelut ovat yrittäjille erittäin tärkeitä, yrittäjän lähipalvelu. Jokainen yritys tarvitsee jossakin elinkaarensa vaiheessa apuja, neuvoja, koulutusta ja rahoitusta”, sanoo Kouvola Innovation Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Niemi.

Maakunnallista päätöksentekoa ei tunneta yrittäjien keskuudessa

Elinvoimabarometri osoittaa, että merkittävä määrä Kymenlaakson maakunnan yrittäjistä ei tiedä, mistä maakunnan liitto päättää.

Moni yrittäjä kokee, että maakunnan toimijoiden kesken käydään riittävästi keskustelua maakunnan elinvoimasta. Kymenlaakson maakunnan osalta yrittäjät arvioivat myös, että poliittinen ilmapiiri on positiivinen, joka luo yhden perustekijän elinvoimatyölle koko maakunnan alueella.

Hyvinvointialueilla on tulevaisuudessa iso rooli maakunnan elinvoiman rakentamisessa

Vuoden alusta aloittivat hyvinvointialueet, joiden vastuulla on jatkossa maakunnan sosiaali -ja terveyspalvelut.

Hyvinvointialue on merkittävä toimija myös maakunnan elinvoiman rakentamisessa, kun hyvinvointialueen liki 800 miljoonan budjetista hankitaan paljon palveluita yrityksiltä ja yrittäjiltä.

”Hyvinvointialue haluaa rakentaa hyvän vuoropuhelun, jonka kautta voidaan luoda avoin ja läpinäkyvä menettely hankintoihin. On tärkeää, että alueen yritykset ja yrittäjät pääsevät mukaan hyvinvointialueen hankintoihin jatkossa. Teemme asian parissa kehitystyötä yhdessä yrittäjien ja elinkeinoyhtiöiden kanssa”, toteaa Kymenlaakson hyvinvointialueen hallituksen puheenjohtaja Nina Brask.

Vinkkejä maakuntien elinvoiman kehittämiseen ja toimijoiden väliseen yhteistyöhön

Yrittäjien vinkit maakuntien ja yrittäjien yhteistyön ja elinvoiman vahvistamiseksi:

  1. Kymenlaakson maakunnan on syytä luoda yhteinen tiekartta tulevaan, yhdessä yritysten ja sidosryhmien kanssa. Alkanut vaalikausi mahdollistaa yhteisen Kymenlaaksolaisen edunvalvonnan terästämisen valtakunnan päätöksenteon ja EU:n suuntaan.
  2. Yrityspalvelut ovat yrittäjän lähipalvelu. Palvelut pitää turvata läpi maakunnan, myös yksin- ja pienyrittäjien verkostoille.
  3. Verkostot yhdistävät yrittäjiä. Huolehditaan, että tilaisuuksia verkostoitua on tarjolla maakunnassa erilaisille yrityksille ja yrittäjille.
  4. Maakuntien kannattaa koota kuntia ja yrityksiä elinvoimahankkeisiin ja auttaa niitä EU-rahoituksen saamiseksi. Tällä hetkellä Kymenlaaksossa on poikkeuksellisen paljon jaossa EU:n tarjoamaa kehittämisrahaa, joka kannattaa hyödyntää maksimaalisella tavalla.
  5. Viennin ja tutkimustoiminnan vauhdittamiseksi maakuntien kannattaa tehdä yhteistyötä Business Finlandin kanssa.
  6. Kaikkien Kymenlaakson toimijoiden tulee rakentaa yhdessä positiivista maakuntakuvaa, joka houkuttelee yrityksiä sijoittumaan maakuntaan.

Maakuntakohtaiset tulokset julkistetaan Lahdessa

4 830 yrittäjän vastauksien maakuntakohtaiset tulokset julkistetaan 24.5. Kunnallisjohdon seminaarissa Lahdessa. Maakuntakohtaisiin tuloksiin voi tutustua osoitteessa yrittajat.fi/elinvoimabarometri2023. Suomen Yrittäjät jakaa tulokset Twitterissä aihetunnisteella #elinvoimabaro #kujo2023.