Kaavoituskatsaus 2022 valmis ja tulevien vuosien kaavoitusohjelma hyväksytty

Julkaistu 20.03.2023

Kotkan kaupunkirakennelautakunta on merkinnyt kaavoituskatsauksen 2022 tiedoksi ja hyväksynyt kaavoitusohjelman vuosille 2023—2024 ohjeellisesti noudatettavaksi.

Maankäyttö- ja rakennuslain 7§:n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä.

Siinä selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen.

Kaavoituskatsauksessa tarkastellaan myös, miten kaavoituksen toimenpiteet vastaavat kaupunkistrategian ja Kotka-Hamina seudun strategisen osayleiskaavan toteuttamisohjelman tavoitteisiin.

Vuoden 2022 aikana tulivat voimaan Merituulentien parantaminen 0119, Sotekeskus 0620, Karhulan paloasema 0818, Mussalontie 0820 sekä Karhulan alakoulu 0221 asemakaavat. Lisäksi hyväksyttiin valtuustossa vuoden 2022 lopussa Keskuskatu 43 0621 asemakaava ja se tuli voimaan vuoden 2023 alussa. Vuoden 2023 alussa valmistelussa on yhteensä 18 asemakaavaa.

Kaavoituskohteiden valinnoilla pyritään ensisijaisesti edistämään strategisesti tärkeiden kohteiden toteuttamista, mutta vastaamaan joustavasti myös vuoden mittaan esiin tuleviin tarpeisiin. Ennalta valittujen kohteiden lisäksi ohjelmaan otetaan esiin nousevia kaavoitushankkeita.

Kaavoituksen vastuulla ovat myös kaupunkikuvan ja kaupunkirakenteen kehittäminen, kaupunkikehityshankkeiden toteuttamiseen osallistuminen, kulttuuriympäristöjen vaaliminen, rakennussuojelu sekä kaavoitukseen liittyvä liikenteen suunnittelu sekä poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen valmistelu. Kaavoituksen keinoin halutaan myös varmistaa toteutuksen korkea laatutaso, joka on yksi kaupunkistrategian keskeisistä tavoitteista poijussa Upean elinympäristön Kotka.

Kotkan kaavoituskatsaus ja -ohjelma on luettavissa osoitteessa https://storymaps.arcgis.com/stories/ecedef620f414666a60d5aa0297a2fb9

Kaavoituskatsaus ja -ohjelma näkyvät parhaiten valitsemalla selaimeksi Firefox, Google Chrome tai uusin versio Microsoft Edgestä.