Arto Tolsa -areenan ja uimalan hankesuunnitelmat hyväksyttiin

Julkaistu 12.09.2022

Kotkan kaupunginhallitus on hyväksynyt Arto Tolsa -areenan ja Katariinan uimalan hankesuunnitelmat.

Arto Tolsa -areenan hankesuunnitelma hyväksyttiin ns. vaihtoehto 2:n mukaisesti kuitenkin siten että takakentän pinnoite selvitetään hankkeen edetessä myöhemmin.

Kaupunginhallitus päätti myös, että aurinkokatsomon rakentamiseen liittyvän KVR-urakan kilpailutuksen valmistelu voidaan käynnistää syksyn 2022 aikana.

Vaihtoehto 2:ssa hankkeen tavoitehinta-arvio on 3,4 miljoonaa euroa.

Nyt hyväksytty hankesuunnitelma ei täytä Euroopan jalkapalloliiton UEFA:n määräyksiä ja ne edellyttävät myöhemmin tehtäviä lisäinvestointeja.

UEFA:n vaatimuksena on esimerkiksi 4500 katettua istumapaikkaa yleisölle. Hankesuunnitelman mukaisen hankkeen jälkeen Arto Tolsa -areenan katettujen katsomopaikkojen määrä on noin 3800. Hankesuunnitelman mukainen ns. aurinkokatsomon paikalle sijoittuva 1500 katetun katsomopaikan uusi katsomo ja katsomon alle rakentuvien tilojen kokonaisuus edesauttaa ottelu- ja muiden tapahtumien saamista Arto Tolsa -areenalle.

Hankesuunnitelmaan kirjattu UEFA kategoria 3:n tavoitetila ei ole Kotkan kaupunkia mitenkään sitova, vaan tavoitetila tulevaisuuteen. Veikkausliigan edellytys katsomopaikoista on 1500 paikkaa, jotka löytyvät jo nyt nykyisistä kiinteästä pääkatsomosta ja päätykatsomosta, ilman aurinkokatsomoa. Hankesuunnitelman lähtökohtana on parantaa olosuhteita Arto Tolsa -areenalla kokonaisvaltaisesti monipuoliseksi tapahtuma- ja liikuntapaikaksi.

Veikkausliigan olosuhdevaatimukset eivät kaikilta osin täyty areenan nykyisissä olosuhteissa. Pääosa olosuhdepuutteista pystytään korjaamaan kuntoon, mikäli uusi aurinkokatsomon rakennetaan hankesuunnitelmassa esitettyjen vaihtoehtojen mukaisesti.

Kaupunginhallitus hyväksyi myös Uimala Katariinan hankesuunnitelman ja hankkeen ajoituksesta päättää kaupunginvaltuusto vuotuisessa talousarviokäsittelyssään.
Hankkeen suunnittelu käynnistetään sinä vuonna, kun hyväksyttyyn talousarvioon on varattu investointimääräraha kohteen suunnittelulle.

Hankesuunnittelun tavoitteena on, että Uimala Katariina toteutetaan uudisrakennuksena nykyisen uimahallin paikalle. Tarveselvityksestä poiketen hankesuunnitelmaan on sisällytetty myös maauimalan peruskorjaus.

Uimalan hankesuunnitelmaa on viety eteenpäin yhtäaikaisesti Arto Tolsa -areenan hankesuunnittelun kanssa ja haettu synergiaa näille kahdelle hankkeelle.

Suunnittelussa huomioitiin kaupunginhallituksen tarkennusten ja painotusten lisäksi kuntalaiskyselyn tulokset ja käyttäjäryhmien kuulemiset. Lausunnot suunnitelmien tueksi saatiin mm. Hyvinvoinnin ja terveyden vastuualueelta, vammaisneuvostolta, Esteetön Kotka -työryhmältä ja paikalliselta uimaseuralta.

Hankesuunnitelman mukaan uusi uimahalli tulee täyttämään vesiliikunnan, ja sitä tukevat tarpeet pitkälle tulevaisuuteen. Tavoitteena on kaiken ikäisiä houkutteleva viihtyisä, monipuolinen ja turvallinen uimahalli. Käyttäjien lisäksi on tärkeä luoda hyvät olosuhteet myös henkilökunnalle toimia uudessa uimahallissa.

Suunnitteluratkaisuissa huomioidaan myös rakennuksen elinkaari, energiatehokkuus, rakenteiden ja materiaalien kestävyys, tilojen ja laitteiden huollettavuus sekä puhtaanapito. Uimahallin uudisrakennuksen ja maauimalan peruskorjauksen valmistuttua saadaan yhtäaikaisesti käyttöön nykyaikainen ja monipuolinen terveyttä ja hyvinvointia edistävä vesiliikuntakeskus.

Hankesuunnitelman mukainen uuden uimahallin mitoitus perustuu 300 000 kävijään vuodessa. Monipuolinen allasvalikoima sisältää 8-rataisen 50 metrin uintialtaan, joka on jaettavissa välisillan avulla 25 metrin altaiksi. Tämä oli käyttäjien sekä kuntalaiskyselyn tulosten perusteella toivotuin vaihtoehto. Uimahallin yhteyteen on viitesuunnitelmissa esitetty myös useita muita altaita sekä liikunta- ja hyvinvointitiloja, jotka tulevat mahdollistamaan useita eri liikuntalajeja. Puku- ja pesuhuonetilat palvelevat sekä uimahallia että maauimalaa.

Hankkeen tavoitehinta-arvio on 36,1 miljoonaa euroa.

Karhulan alakoululle rakentamislupa kaupunginhallitukselta

Kotkan kaupunginhallitus päätti myös antaa rakentamisluvan Karhulan alakoululle, mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy rakentamisurakan tarkentuneet suunnitelmat.

Hallitus hyväksyi omalta osaltaan alakoulun tarkentuneen kustannusarvion sekä muut tarkennukset ja esittää valtuustolle niiden hyväksymistä.

Karhulan alakoulun hankesuunnitelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa kesäkuussa 2021 ja silloin tavoitehinta hankkeelle oli 17,35 miljoonaa euroa.

Valmistuneiden arkkitehtiluonnosten, alustavien pohjarakennus-, rakenne- ja talotekniikkasuunnitelmien pohjalta hankkeesta teetettiin uusi tavoitehintalaskenta tammi-helmikuussa 2022. Juuri ennen Venäjän käynnistämää hyökkäyssotaa Ukrainaa vastaan tarkentunut tavoitehinta oli 21,2 miljoonaa euroa.

Suunnitelmien valmistuttua toukokuussa toteutettiin urakkakilpailutus kesäkuu-elokuun 2022 aikana. Saatujen urakkatarjouksien mukaan tarkentunut hankkeen kustannusarvio sisältää koulun rakennushankkeen kustannukset lisä- ja muutostyövarauksineen ja indeksivarauksineen. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 22,75 miljoonaa euroa.

Kaupunginhallituksen esityslista on luettavissa osoitteessa www.kotka.fi/esityslistat