Kylässä Kotkassa -kiertue päättyi tunnelmalliseen iltaan Korkeakosken Rantatalolla

Julkaistu 18.05.2022

Kotkan kaupungin työntekijöiden ja luottamushenkilöiden jalkautumista kyliin yhteistyössä kyläyhdistysten ja Kymenlaakson kylät ry:n kanssa jatkettiin keväällä kyläilloilla Hurukselassa ja Korkeakoskella. Kyläillat keräsivät mukavasti kuntalaisia yhteen kuulemaan kaupungin ajankohtaisista asioista ja keskustelemaan heitä itseään askarruttavista teemoista eri virkamiesten kanssa.

Kylillä käytiin kevään aikana kolme kertaa ja kierros huipentui uskomattoman tunnelmalliseen Korkeakosken Rantataloon. Rantatalolla kaupungin edustajia oli vastaanottamassa Korkeakosken Nuoret ry. Yhdistys vastaa Rantatalon kunnossapidosta ja kehittämisestä omin voimin ja erityisenä puuhamiehenä mainittiinkin kyläyhdistyksen puheenjohtaja Jaakko Viikari. Kaupunginjohtaja Esa Sirviö totesikin, että Rantatalo on loistava esimerkki toimivasta yhteisöstä, jolla on itsellään halua ja intoa edistää kylää yhdessä talkoilemalla. Tästä pitkäjänteisestä kehittämistyöstä kaupunginjohtaja antoi Viikarille kiitoksen, jonka takana myös koko kyläyhdistyksen väki seisoi.