Ylityö- ja vuoronvaihtokielto jatkuu ja vaikuttaa edelleen Kotkan varhaiskasvatukseen

Julkaistu 25.03.2022

Kunta-alan sopimusneuvottelutilanteeseen liittyvä ylityö- ja vuoronvaihtokielto jatkuu 25.-31.3. ja vaikuttaa edelleen myös Kotkassa mm. varhaiskasvatuksen palveluihin.

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto saattaa vaikuttaa siten, että henkilöstön äkillisissä poissaolotilanteissa joudutaan päiväkoti tai esiopetusyksikkö mahdollisesti sulkemaan aikaisemmin, jos paikalle ei saada sijaista.

Tällaisissa tapauksissa vanhemmat joutuvat hakemaan lapsensa pois päiväkodista tai esiopetuksesta suunniteltua aikaisemmin.

Jos johonkin päiväkoti- tai esiopetusyksikköön ei Kotkassa saada henkilöstöä riittävästi koko yksikön aukiolon ajaksi, vanhemmille soitetaan ja pyydetään hakemaan lapsi ennakoitua aikaisemmin.