Pirteä marraskuu HaminaKotka satamassa

Julkaistu 03.12.2021

HaminaKotka sataman kautta kulki tammi-marraskuussa yhteensä 13 296 291 tonnia tavaraa. Kokonaisliikenne jäi viime vuoden tasosta vain 1,5 prosenttia.

Viennissä käsiteltiin 2,9 prosenttia vähemmän tavaraa kuin vuosi sitten. Laskua oli vuoden murheenkryynissä nesteliikenteessä 31,2 prosenttia, kappaletavarassa 19,9 prosenttia ja luokassa muu tavara 51,2 prosenttia. Kasvussa olivat kuivabulk (19,8 %), paperi (16,6 %) ja sahatavara (2,5 %).

Tuonnin puolella liikenne kasvoi 3,2 prosenttia. Eniten nousua kertyi raakapuussa 31,1 % ja luokassa muu tavara 17,0 %. Tuonnissa supistui niin ikään nesteliikenne (-13,5 %) sekä kuivabulk (-4,8 %) ja kappaletavara (-4,2 %).

Transito väheni tarkastelujaksolla 9,4 prosenttia, kun taas kotimaan liikenne kasvoi 34,8 prosenttia. Kontteja käsiteltiin 3,6 prosenttia edellisvuotta vähemmän.

Aikainen talven tulo aiheuttaa operatiivista lisätyötä ja kustannuksia, mutta sen ei oleteta tässä vaiheessa vaikuttavan liikenteeseen.

Liikennetilasto marraskuu 2021