Elintarvikevalvonnan perusmaksu peritään vuosittain

Julkaistu 09.12.2021

Vuonna 2022 voimaan tuleva elintarvikevalvonnan perusmaksu peritään valvontakohdekohtaisesti kunnan valvomilta kohteilta.
Valvonnan vuosittainen perusmaksu on 150 € ja se peritään ensimmäisen kerran vuoden 2022 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana sen mukaan, mikä on valvontakohteen tilanne vuoden alussa. Jatkossa valvonnan perusmaksu peritään samalla tavoin vuosittain.

Perusmaksu koskee kaikkia toimipaikkoja, joilla on hyväksyntä tai joilta edellytetään ilmoitusta rekisteröintiä varten eli käytännössä valvonnan perusmaksu koskee lähes kaikkia kunnan valvomia elintarvikehuoneistoja ja elintarviketoimintoja sekä elintarvikekontaktimateriaalitoimijoita.

Valvonnan perusmaksusta on säädetty elintarvikelaissa 297/2021, joka tuli voimaan 21.4.2021.

Valvonnan perusmaksu on veroluonteinen maksu, se ei määräydy valvontatarpeen mukaisesti. Maksua ei peritä kesken vuotta, eikä ositetusti vaan aina 150 euron suuruisena.

Valvonnan perusmaksu ei koske alkutuotantoa ja alkutuotannon yhteydessä tapahtuvaa elintarviketoimintaa. Valvonnan perusmaksusta on lisäksi vapautettu

  • yleishyödyllinen toiminta
  • kyläkaupat
  • poronlihan ja kuivalihan myynti sekä riistalihan myynti ilmoitetuista lahtivajoista

Tarkempia tulkintoja perusmaksusta vapauttamisesta löytyy Ruokaviraston verkkosivuilta.

Jos yrittäjän hallinnassa ja vastuulla on samassa toimipaikassa (käytännössä osoitteessa) useampi elintarvikehuoneisto (tai elintarviketoiminta ja elintarvikekontaktimateriaalitoiminta), maksetaan valvonnan perusmaksu vain yhden kerran. Vaikka elintarvikehuoneisto tai toiminta olisi vapautettu valvonnan perusmaksusta, on kohde valvonnan piirissä ja muusta valvonnasta peritään maksut elintarvikelain 73§:n mukaisesti.

Myös terveydensuojelulain mukaisesti valvottaviin kohteisiin suunnitellaan vastaavaa vuosittaista valvontamaksua. Hallitus on tehnyt ehdotuksen eduskunnalle, mutta käsittely on kesken ja asiasta tiedotetaan lisää myöhemmin.

Mikäli hyväksytyn tai rekisteröidyn elintarvikehuoneiston toiminta on lopetettu tai se ei jatku vuonna 2022, pyydetään asiasta tekemään lopetusilmoitus 31.12.2021 mennessä. Valvontamaksuihin liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä oman kunnan ympäristöterveydenhuoltoon tai suoraan omaan tarkastajaan.