Kotka ja Finnish Battery Chemicals kohti esisopimusta teollisuustontista

Julkaistu 11.05.2021

Esisopimus koskee katodimateriaalitehtaan ensivaiheen rakentamiseen soveltuvaa tonttia Kotkan Keltakallion teollisuusalueella.

Kotkan kaupunki ja Suomen Malmijalostus Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö Finnish Battery Chemicals Oy ovat valmistelleet esisopimuksen teollisuustontista, jolle voidaan rakentaa litiumioniakkujen katodiaktiivimateriaalia valmistava CAM-tehdas. Esisopimus on tarkoitus allekirjoittaa kesäkuun alussa kaupunginvaltuuston käsittelyn jälkeen. Yhtiö on aloittanut tehdashankkeen kannattavuuden selvittämisen yhdessä mahdollisen kumppanin kanssa.

Esisopimus koskee 27,8 hehtaarin laajuista aluetta Keltakallion teollisuusalueella. Tehdas­tontille on suunniteltu sijoittuvan katodimateriaalitehtaan ensimmäinen vaihe. Tonttia on tarvittaessa mahdollista laajentaa voimassa olevan asemakaavan puitteissa 46 hehtaarilla.

Lisätalousarviolla varaudutaan investointivaiheeseen

Kotkan kaupunki käsittelee esisopimusta päätöksenteossaan toukokuun aikana. Esisopimuksen lisäksi kaupunki varautuu tehdashankkeen käynnistymiseen lisätalousarviolla. Lisätalousarvio mahdollistaa asemakaava-alueen rakentamista edeltävät toimenpiteet, joihin kuuluvat asemakaava-alueen suojaviheralueelle toteutettavan suojavallin rakentaminen sekä osallistuminen tehdastontilta siirrettävän voimajohdon siirtokustannuksiin. Lisäksi kaupunki suorittaa yhtiölle vuokrattavan tehdastontin perustasauksen. Kaupunki käynnistää omat investointinsa, mikäli yhtiö päättää edetä investointivaiheeseen.

Suojavallin rakentamisesta ja kaupungin osuudesta voimalinjan siirtoon syntyy yhteensä noin kahden miljoonan euron kustannus. Tehdastontin perustasauksen kustannukseksi on arvioitu alustavasti noin 4,15 miljoonaa euroa. Yhtiö maksaa tasauskustannusta vastaavan summan kaupungille tonttivuokran ohella kuuden ensimmäisen vuokravuoden aikana. Tontin vuokraamisen myötä kaupunki käynnistää aluetta palvelevan katuinfran suunnittelun ja toteutuksen.

Kaupunginjohtaja Esa Sirviö odottaa hankkeen etenevän myönteisesti.
”Katodimateriaali­tehdasprojekti on edennyt suunnitellusti, ja esisopimus on myös Finnish Battery Chemicalsin taholta osoitus vahvasta halusta toteuttaa hanke. Toteutuessaan tehdasinvestointi vahvistaa alueen taloutta ja työllisyyttä merkittävästi”, sanoo Sirviö.

”CAM-tehdas rakentaisi akkuteollisuuden arvoketjua seudullamme”, toteaa kaupunkisuunnittelu­johtaja Markku Hannonen.
”Se lisäisi alan muiden yritysten kiinnostusta alueelle ja vahvistaisi myös Suomen kansallista akkuklusteria”, Hannonen lisää.

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi esisopimuksen ja lisätalousarvion osaltaan tiistai-illan kokouksessa 11.5. Sopimus etenee kaupunginhallituksen käsittelyn kautta valtuuston päätettäväksi toukokuun lopulla. Esisopimuksen allekirjoittaminen on mahdollista kaupunginvaltuuston hyväksynnän jälkeen.

Katodiaktiivimateriaali on jauhemainen lopputuote, jota käytetään kennotehtaissa akkukennon arvokkaimman osan, katodin, valmistukseen. Englanniksi cathode active material, CAM.