Kotkan tilinpäätöksessä paljon hyvää – ylijäämää sekä merkittäviä kertaluontoisia poistoja

Julkaistu 22.03.2021

Kotkan kaupungin vuoden 2020 tilinpäätös on vaikeasta koronavuodesta huolimatta noin 2,2 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Hyvän tuloksen taustalla ovat verotulojen toteutuminen ennakoitua paremmin ja etenkin se, että valtionosuudet toteutuivat noin 15 miljoonaa euroa korkeampina kuin talousarviossa ennakoitiin.

Valtionosuuksien kokonaismäärässä näkyvät myös kaupungille osoitetut valtiovallan koronatuet.

Ylijäämää olivat kasvattamassa myös odotettua pienemmät henkilöstökulut.

Tuloksen myötä kaupungin kumulatiivinen ylijäämä nousee noin 11,3 miljoonaan euroon.

Erinomaiseen tulokseen ylsi myös koko Kotka-konserni (kaupunki + tytäryhtiöt), jonka ylijäämä vuonna 2020 oli lähes 9 miljoonaa euroa. Konsernin kumulatiivinen ylijäämä on tämän jälkeen liki 60 miljoonaa.

Kaupunginjohtaja Esa Sirviö on luonnollisesti tyytyväinen siihen, että vuosi 2020 onnistui talouden näkökulmasta ja koronaepidemiasta huolimatta huomattavasti ennakoitua paremmin.

”Kaupungin tilinpäätös näyttää ylijäämää 2,2 miljoonaa euroa ja tämän lisäksi pystyimme tekemään noin 14,2 miljoonan euron edestä enemmän poistoja kuin talousarviossa ennakoimme. Kertaluontoisten poistojen kautta saamme poistettua taseesta tiettyjä omaisuuseriä osin kokonaan, mikä on avuksi tulevien vuosien taloudenpidolle”, Sirviö kiittelee. Kertaluontoiset poistot kohdistuvat mm. Jylpyn paloasemaan ja Kotkansaaren sairaalaan, jotka nyt siis häviävät kaupungin taseesta.

Kaupunginjohtajan mukaan Kotka olisi voinut periaatteessa näyttää kertaluontoisten poistojen verran parempaa tulosta ja kerryttää siten taseen ylijäämää vastaavalla summalla.

”Lähivuosina kaupungin poistotaso tulee kuitenkin nousemaan merkittävästi muun muassa laajojen kouluinvestointien johdosta, jonka vuoksi nyt tullut mahdollisuus ylimääräisten poistojen tekemiseen on erittäin perusteltu. Tämä osoittaa samalla vastuullista talouden hoitoa sekä ennakointia tuleviin haasteisiin eikä pikavoittojen ottamista”, Sirviö muistuttaa.

Korona-avustukset antoivat mahdollisuudet ylimääräisiin poistoihin

”Kun tarkastelemme viime vuoden tilinpäätöstä tarkemmin, huomaamme, että vuosikate on peräti 38,6 miljoonaa euroa, joka on noin 17 miljoonaa euroa paremmalla tasolla kuin talousarviossa ennakoitiin”, Sirviö toteaa.

Toimintatuotoissa toteuma jäi noin 2,2 miljoonaa euroa talousarvioluvusta ja toimintakulut puolestaan toteutuivat noin 0,5 miljoonaa euroa pienempinä kuin talousarviossa ennustettiin, joten koronaepidemia on vaikuttanut voimakkaasti toimintatuottojen ja toimintakulujen eri erien sekä niistä muodostuvien kokonaisuuksien toteutumiseen.

”Näillä toteumaluvuilla voimme tehdä isolla pensselillä maalattuna sen johtopäätöksen, että kaupungin talous olisi toteutunut lähes tulkoon talousarvion mukaisena ilman koronan vaikutuksia. Toisin sanoen talous olisi ollut tasapainossa, mutta nyt toteutuvaa mahdollisuutta ylimääräisiin poistoihin ei olisi tässä mittakaavassa syntynyt”, Sirviö painottaa.

Konsernin tulos erinomainen

Kotkan koko kaupunkikonserni teki tilikaudelta 2020 ylijäämää noin 9 miljoonaa euroa, vaikka koronaepidemia vaikutti myös useimpiin kaupungin konserniyhteisöihin huomattavalla tavalla.

Kaupunginjohtaja Sirviön mukaan Kotkan konserniyhteisöt ovat joutuneet sopeuttamaan toimintaansa sekä talouttaan merkittävällä tavalla ja ovat tässä työssään yhteisöt onnistuneet pääsääntöisesti hyvin.

”Konsernijohdon on helppo olla erittäin tyytyväinen yhteisöissä tehtyihin ratkaisuihin sekä toimenpiteisiin. Konserniyhteisöt ovat noudattaneet kaupungin linjauksia niissä asioissa, joihin ovat itsenäisen asemansa puitteissa voineet yhtyä ja näin koko konserni on ollut liikkeellä samoilla askelmerkeillä. On selvää, että korona on vaikuttanut konserniyhteisöihin eri tavalla ja toisille isku on ollut kovempi kuin toisille, mutta kaikki ovat kuitenkin onnistuneet oikein hyvin olosuhteen huomioon ottaen”, Sirviö kehuu ja muistuttaa, että vaikean ja haastavan vuoden jälkeen konsernitasoisen ylijäämän syntyminen on todella iloinen asia tiedostaen sen tosiseikan, että esimerkiksi kaupungin kulttuuriyhtiöt ovat joutuneet sulkemaan konkreettisesti ovensa yleisöltä ja ajamaan normaalitoimintansa lähes olemattomiin.

Kymsoten alijäämään varauduttu

Suuri vaikutus Kotkan tilinpäätökseen on myös Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsotella, jolle suoritettava kaupungin maksuosuus näyttelee merkittävää osaa kaupungin kokonaismenoista.

”On selvää, että koronaepidemia on vaikuttanut koko volyymillaan juuri Kymsoteen, joka teki viime tilikaudella alijäämää noin 33,5 miljoonaa euroa. Alijäämäisen tuloksen jälkeen Kymsoten taseeseen muodostuu kertynyttä alijäämää ja jäsenkuntien tulee luonnollisesti varautua tämä kertyneen alijäämän kattamiseen. Tämä varautuminen on huomioitu myös tässä Kotkan kaupungin tilinpäätöksessä”, kaupunginjohtaja Sirviö muistuttaa.

Valtiovallan taholla etenee edelleen suunnitelma sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuun siirtämisestä maakunnalliselle toimijalle kaikkialla Suomessa. Toteutuessaan tällä uudistuksella tulee olemaan merkittäviä vaikutuksia myös kuntien talouden suhteen.

”Mahdollinen muutos tuo uudenlaisia paineita talouden hallintaan muun muassa kuntien verotulojen ja valtionosuuksien leikkaamisen sekä kuntien sote-kiinteistöihin liittyvien riskien vuoksi. Uudistuksen alkuvaiheessa hyvinvointialueiden rahoitus tulisi suoraan valtiolta. Tämä johtaa siihen, että kansalaisten verotuksen painopiste siirtyy valtionverotukseen ja kunnallisverotuksen osuus pienenee”, Sirviö huomauttaa.

”Parasta aikaa selvitetään sitä olisiko hyvinvointialueella myöhemmin oma verotusoikeus, mutta ratkaisua tähän ei ole vielä olemassa. Mahdollinen uudistus ei ole sote-palveluiden osalta niin merkittävä niillä alueilla, joilla on jo perustettu vapaaehtoinen laaja-alainen kuntayhtymä. Tämä tilanne on myös Kymenlaaksossa, jossa meillä on jo olemassa Kymsote. Mutta kuntien osalta uudistus on huomattava ja sen vaikutukset eivät ole kaikilta osin positiivisia”.

Liitteinä taulukko keskeisistä tunnusluvuista, Tilinpäätös 2020 ja talousjohtajan KotkaTP 2020 diasarja

Tilinpäätöksen 2020 tunnusluvut