Kotkan kaavoitusohjelma 2021-2022 hyväksyttiin

Julkaistu 18.03.2021

Kotkan kaupunkirakennelautakunta on hyväksynyt kaupungin kaavoituskatsauksen 2020 ja kaavoitusohjelman vuosille 2021-2022.

Maankäyttö- ja rakennuslain 7§:n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä.

Kotkassa vuoden 2020 aikana valmistui kuusi asemakaavaa. Vuoden 2021 alussa valtuusto hyväksyi helmikuun 1. päivän kokouksessaan kaksi asemakaavaa, jotka eivät vielä ole saaneet lainvoimaa. Valmistelussa on yhteensä 14 asemakaavaa sekä yksi yleiskaava.

Kaavoituskohteiden valinnoilla pyritään ensisijaisesti edistämään strategisesti tärkeiden kohteiden toteuttamista, mutta vastaamaan joustavasti myös vuoden mittaan esiin tuleviin tarpeisiin. Kaavoituksen keinoin halutaan varmistaa myös toteutuksen korkea laatutaso, joka on esitetty Kotkan kaupunkistrategian yhtenä keskeisenä tavoitteena – Upean elinympäristön Kotka.

Kaavoitusohjelma on luettavissa tästä linkistä https://storymaps.arcgis.com/stories/1042717c7c1b44159739280a64a45f8f