Kotkassa luetaan keväällä ilmastokirjallisuutta

Julkaistu 14.01.2021

Kevään 2021 aikana ympäri Suomea kokoontuvat ilmastolukupiirit haastavat suomalaiset lukemaan, keskustelemaan ja kohtaamaan ilmastokriisin.
Kotkan ilmastolukupiirissä tutustutaan kevään aikana viiteen aihepiiriä käsittelevään teokseen. Lukemistoon on valittu Ilmastolukupiiri-kampanjan kirjalistalta kaunokirjallisuutta sekä kaksi aiheeseen sukeltavaa tietokirjaa.

Ilmastolukupiirissä tartutaan ajankohtaiseen aiheeseen kirjallisuuden kautta. Lukupiirit tarjoavat matalan kynnyksen paikkoja syvälliselle ilmastokeskustelulle. Ajatuksena ei ole niinkään opiskella ilmastonmuutosta, vaan löytää uusia näkökulmia siihen, missä määrin ilmastonmuutos on “kaiken muutos” ja miten sen kanssa eletään.

llmastolukupiirit aloitetaan keskustakirjasto Oodista striimattavalla lukupiirien yhteisellä aloitustapahtumalla maanantaina 18.1. klo 18.
IlmastolukupiiriKotkan ilmastolukupiiri kokoontuu lauantaisin klo 13–14.30. Ensimmäinen tapaaminen on lauantaina 30.1., jolloin keskustellaan Maja Lunden vesipulaa ja ilmastopakolaisuutta käsittelevästä kirjasta Sininen.
Tapaamisrajoituksista johtuen ainakin ensimmäinen kokoontuminen järjestetään etäyhteydellä, mutta tulevat tapaamiset pyritään mahdollisuuksien mukaan järjestämään pääkirjaston tiloissa.

Lukupiiriin osallistuvien perheiden lapsilla on mahdollisuus katsella ilmastoaiheisia virtuaalisia satuhetkiä joko lukupiirin aikana tai muulloin. Kotkan ilmastolukupiiriin voi ilmoittautua kampanjan verkkosivuilla. Lukupiiriin voi lisäksi osallistua ilman ennakkoilmoittautumista, vaikka vain yhdelle tapaamiskerralle.

Kotkan ilmastolukupiirin tapaamisajat ja kirjalista:

  • la 30.1. Vesipula ja ilmastopakolaisuus: Maja Lunde: Sininen
  • la 27.2. Pohjoinen luonto muutoksessa: Juha Kauppinen: Monimuotoisuus
  • la 27.3. Sukupolvet ylittävä kriisi: Emma Puikkonen: Lupaus
  • la 24.4. Miksi meidän on toimittava nyt: David Wallace-Wells: Asumiskelvoton maapallo: elämä lämpenemisen jälkeen
  • la 22.5. Ihmisyys ilmastokriisin keskellä: Jenny Offill: Ilmastoja

 Ilmastolukupiiri-haasteen toteuttaa Greenpeace yhteistyössä Helmet-kirjastojen, kirjastojen valtakunnallisen ”Yleisten kirjastojen ympäristötietoisuus 2020-luvulle” -hankkeen, Lukukeskuksen, Suomen Kirjastoseuran, Marttaliiton sekä Mannerheimin lastensuojeluliiton Uudenmaan piirin kanssa.

Kampanjassa on mukana kymmeniä kaupungin- ja kunnankirjastoja eri puolilta Suomea. Lukupiirien vetäjiksi on koulutettu syksyn 2020 aikana vapaaehtoisia, jotka toteuttavat lukupiirit yhteistyössä paikallisten kirjastojen ja kampanjan järjestäjien kanssa.

Ilmoittautuminen Kotkan lukupiiriin sekä lisätietoa Ilmastolukupiiri-kampanjasta löytyy sivustolta https://ilmastolukupiiri.fi/