Suunta hyvään ympäristöön vahvistuu

Julkaistu 05.10.2020 Kirjoittajalta Jari Pitkäkangas

YLE julkaisi syyskuun alussa selvityksensä Suomen vihreimmästä kunnasta. Maamme vihreintä kuntaa haettiin viiden kriteerin kautta. Kriteereinä käytettiin kasvisperäisten maidon ja lihan korvikkeiden kulutusta, luonnonsuojelualueiden pinta-alaa, sähkö- ja hybridiautojen määrää, pyöräteiden ja kevyenliikenteen väylien osuutta tiestöstä sekä kasvihuonekaasupäästöjä. Kotka pärjäsi hyvin tässä tarkastelussa: 310 kunnan joukossa sijoituksemme oli 50, heti Lappeenrannan jälkeen. Ylitimme kuntien keskiarvotason neljässä kriteerissä viidestä.

Meillä on siis hyvä pohja vahvistaa rohkeilla ratkaisuillamme upean elinympäristön Kotkaa. Ilmastotyö on hyvässä vauhdissa. Kaupungin asettamaa tiukkaa kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitetta on lähdetty taklaamaan aiempaa systemaattisemmalla työllä. Uusi ilmasto-ohjelma vuosille 2021-2030 on valmistumassa ja menee valtuustoon hyväksyttäväksi vuoden lopussa. Ohjelmaa on työstetty laajasti vuorovaikutteisena ja myös kuntalaisilla on ollut mahdollisuus vaikuttaa ohjelman sisältöön valmistelun aikana. Ohjelmaluonnosta voi vielä kommentoida kaupungin verkkosivuilla 9.10 asti. Päästötavoite on tiukka eikä siihen pääsyyn riitä vain kuntaorganisaation omat toimet. Kuntalaisten ja yritysten panos on tärkeä hyvään lopputulokseen pääsemiseksi.

Liikkumisen osuus kasvihuonekaasupäästöistä on merkittävä. Siksi on hyvä pohtia miten ja millä liikumme. Tähän haasteeseen vastataan Kestävän liikkumisen Kotka -ohjelmalla, jonka valtuusto on hyväksynyt syksyllä.2019. Ohjelman tavoitteena on löytää kestäviä ratkaisuja ihmisten liikkumiseen niin, että kotkalainen valitsee kestävät kulkutavat iästään, kunnostaan ja vuodenajasta riippumatta

Ilmastomuutoksen rinnalle on noussut toinen maailmanlaajuinen haaste, jonka ratkaisuja tehdään myös paikallisella tasolla. Luonnon elonkirjo on lajien ja elinympäristöjen häviämisen myötä uhkaavasti vähenemässä. Haaste on vähintäänkin yhtä iso kuin ilmastomuutoksen haaste ja siihen myös kiinteästi liittyvä. Ilmastonmuutoksen on arvioitu olevan toiseksi tärkein monimuotoisuuden häviämisen syy maankäytön tehostumisen jälkeen.

Monimuotoinen luonto kestää paremmin ilmastomuutoksen paineita. Keskeistä on säilyttää kattava verkosto erilaisia elinympäristöjä. Monimuotoisuuden suojelu edistää myös hiilinielujen syntymistä ja ylläpitämistä. Suojelualueet toimivat puskurina ja hidastavat ilmastonmuutokset vaikutuksia. YLE:n vertailussa jäimme kuntien keskiarvotason alle luonnonsuojelualueiden pinta-alassa. Tässä on siis kirittävää. Kaupunki onkin valmistelemassa useiden metsäkohteidensa suojelua. Olemme myös mukana juuri perustetussa luontokuntien verkostossa, jossa kunnat yhdessä kuntaliiton kanssa hakevat ratkaisuja monimuotoisuuden ylläpidon ja edistämisen haasteeseen. Tahtotila on myös valtuuston, Kotkan kaupunkistrategiassa on todettu tarve panostaa monimuotoisen luonnon ylläpitämiseen ja kehittymiseen.