Kotka menestyi Sitran ”Kesätöitä kiertotaloudesta” -ideakilpailussa

Julkaistu 02.06.2020

Kotka on yksi yhdeksästä kaupungista, joka menestyi ja pääsi palkinnoille Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran järjestämässä ”Kesätöitä kiertotaloudesta” -ideakilpailussa.

Kilpailussa Sitran tarkoituksena on auttaa kuntia tai kuntayhtymiä luomaan kesätyötä kiertotaloudesta eli käytännössä palkkaamaan kesätyöntekijän uuteen kiertotalousaiheen projektiin.

Ideakilpailussa suomalaiset kunnat pystyivät hakemaan rahoitusta hankkeisiin, jotka:

  1. edistävät kiertotaloutta kunnassa,
  2. ovat selkeästi uusia hankkeita ja
  3. työllistävät kesätyöntekijän (nuoren tai vanhan).

Kukin valittu kaupunki palkkaa Sitran rahoituksella kesätyöntekijän toteuttamaan suunnitellun hankkeen pisimmillään kahden kuukauden ajaksi aikavälillä 1.6.-30.9.2020. Rahoitusta myönnetään yhteensä enintään 10 hankkeelle.

Sitran rahoitusosuus kesätyöntekijän palkasta on 2000 € / kk (+työnantajamaksut) enintään kahden kuukauden ajalta (yhteensä maksimissaan 6000 € / hanke). Rahoituksen saaja voi halutessaan korottaa palkkaa omakustanteisesti.

Irtaimistot kuntaekonomian avuksi

Kotkan kaupunki tarjosi kilpailuun hankkeen ”Irtaimistot kuntaekonomian avuksi”, jossa on tavoitteena selvittää ja tehostaa kaupungin irtaimiston kierrätettävyyttä dokumentoimalla olemassa olevaa tavaraa ja löytämällä varastossa olevalle tarpeettomalle tavaralle uutta käyttöä kaupunkikonsernissa.
Ylimääräiselle tavaralle löydetään käyttöä kolmannen sektorin toimijoilta sekä markkinoimalla tuotteita Kiertoa-netissä eli julkisen sektorin huutokaupassa.

”Hankkeessa on tarkoitus hyödyntää ja samalla testata pilottimielessä modernia 360-kuvausteknologiaa, jolloin esimerkiksi varasto- tai huonetilan sisällöstä saadaan taltioitua kuvadokumentaatiota inventoinnin ja markkinoinnin tueksi. Kyseinen teknologia on keskeistä erilaisten virtuaaliympäristöjen tuottamisessa ja taipuu myös muiden kuten digitaalisten kulttuuripalvelujen kehittämiseen”, kertoo Kotkan tekninen johtaja Vesa-Jukka Vornanen.

Projektikokonaisuudessa yhdistyy siis kaupunkistrategian mukainen kestävä kehitys teknisestä, taloudellisesta ja sosiaalisesta näkökulmasta. Kehittyessään kiertotalouden toimintamalli antaa mahdollisuuden laajentaa toimintaa kaupunkikonsernissa myös muille osa-alueille, kuten käytöstä poistettujen rakennusautomaatiolaitteiden kierrättämiseen varaosina.

Kaupunki palkkaa kiertotalouden projektiin kesätyöntekijän kahden kuukauden ajaksi. Tehtävänä on digitaalinen inventointityö ja osallistuminen hankkeen jatkokehittämiseen ja suunnitteluun.
”Tarjoamme monipuolisen ja mielenkiintoisen tehtäväkentän kiertotalouden kehittämiseen ja uusien ideoiden luomiseen osana valtakunnallista Sitran hanketta ja otamme mielellään uusia ajatuksia vastaan projektia varten. Kesätyöntekijän hakuilmoitus julkaistaan pian kaupungin nettisivuilla ja kuntarekryssä”, kertoo kaupungin toimitilainsinööri Vesa Minkkinen.

Muut Kotkan lisäksi rahoitusta saavat kaupungit ovat Pori, Rauma, Espoo, Kirkkonummi, Kuopio, Mikkeli, Helsinki ja Turku, joka sai rahoitusta kahdelle eri hankkeelle.

Jakamista, vuokraamista ja kierrätystä

Kiertotalous on talousmalli, jossa tuotanto ja kulutus perustuvat omistamisen sijasta palveluihin: jakamiseen, vuokraamiseen ja kierrätykseen. Arvokkaita materiaaleja ei lopuksi tuhota, vaan niistä kehitetään yhä uudelleen uusia tuotteita. Kunnille kiertotalous voi olla kilpailuvaltti, joka vahvistaa alueen elinvoimaisuutta ja auttaa saavuttamaan ilmastotavoitteet.

Ideakilpailussa etsittiin hankkeita, jotka luovat kuntaan tai kuntayhtymään uusia kiertotalouden ratkaisuja tai toimintamalleja. Tuettava hanke voi liittyä esimerkiksi:

  • materiaalien uudelleenkäyttöön, esimerkiksi kekseliäisiin tuunaustalkoisiin
  • hävikin määrän vähentämiseen, esimerkiksi hävikkiruuan eteenpäin jakeluun
  • tuotteiden elinkaaren pidentämiseen, esimerkiksi vaatteiden korjaustempaukseen
  • jakamispalveluiden kehittämiseen, esimerkiksi työkalujen lainaamiseen naapureille
  • tuotteen muuttamiseen palveluksi, esimerkiksi kunnan liikuntavarusteiden lainaamiseen.

Hankkeen puitteissa voidaan testata uutta toimintamallia tai palvelua, mutta se voi olla myös esimerkiksi oivaltava kampanja, viestintäkonsepti tai tempaus, joka edistää kiertotaloutta kuntalaisten keskuudessa. Hanke voi olla myös esimerkiksi kiertotaloutta tukeva uusi selvitys.

Katso myös Sitran tiedote aiheesta