Ympäristölupa

Ympäristöä kuormittavaan toimintaan tarvitaan ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupa.

Ympäristölupapäätöksessä voidaan antaa ohjeita ja määräyksiä mm. ilmaan kohdistuvien päästöjen vähentämisestä, jätteiden käsittelystä ja meluntorjunnasta.

Lisää tietoa ympäristöluvasta löytyy ympäristöhallinnon sivuilta.

Ympäristöhallinto

Yhteystiedot

Kotkan ympäristökeskus
Kotkantie 6
48200 KOTKA