Merivartiomuseo

Merivartiomuseon tunnusMerivartiomuseo on Rajavartiolaitoksen merellisiin toimintoihin liittyvää aineellista ja henkistä kulttuuriperintöä tutkiva, tallentava, säilyttävä ja esittävä organisaatio. Museon toimialana on Suomen aluevesirajojen sekä merivartioinnin ja tätä tukevan lentotoiminnan historia.

Tavoitteena on kertoa merivartioinnin menneisyydestä ja nykyhetkestä sekä edesauttaa tulevaisuuden hahmottamista. Museolla on sekä pysyviä että vaihtuvia näyttelyitä, joiden perustana ovat museon omat esine- ja arkistokokoelmat.

Merivartiomuseo on Kotkan kaupungin ja Rajavartiolaitoksen yhteinen hanke. Hallinnollisesti se on osa Kymenlaakson museota. Merivartiomuseon toiminnan ohjausvastuu on Raja- ja merivartiokoululla.

Museo toimii tiiviissä yhteistyössä Rajamuseon kanssa ja on osaltaan toteuttamassa ja kehittämässä Rajavartiolaitoksen museo- ja perinnetoimintaa. Merivartiomuseo tukee Raja- ja merivartiokoulun opetus- ja koulutustoimintaa ja taustaorganisaatioidensa viestintää.

Merivartiomuseon näyttely käsittää 400 neliömetriä Vellamon keskihallista. Uivien museoalusten laituripaikat on sijoitettu Merikeskus Vellamon museoaluslaituriin.

Vartiomoottorivene VMV 11
Merivartiomuseon kokoelmiin kuuluva VMV 11 Vellamon venehallissa.
Partiovene AV 5104
Partiovene AV 5104 Vellamon laiturissa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Merivartiomuseon kuvakokoelman avoimet valokuvat Flickr-palvelussa.
Seuraa Merivartiomuseota Facebookissa.