Rasitetoimitus asemakaava-alueella

Rasitteella tarkoitetaan kiinteistön oikeutta käyttää pysyvästi hyväkseen toisen kiinteistön aluetta. Rasitetoimituksessa voidaan kiinteistön hyväksi perustaa toisen kiinteistön alueelle pysyvänä rasitteena oikeus mm. kulkuyhteyttä varten tarvittavaan alueeseen asemakaava-alueella, jätteiden kokoamispaikan tai kiinteistöjen yhteisen lämpökeskuksen sijoittamiseen ja käyttämiseen, väestönsuojelua varten tarvittavien rakennelmien sijoittamiseen ja käyttämiseen. Pääsääntöisesti kiinteistörasitteen perustaminen edellyttää kiinteistöjen omistajien välistä rasitesopimusta. Rasitesopimus voi olla erillinen tai sisältyä saantokirjaan. Myös lohkomistoimituksessa voidaan sopia rasitteesta, jos asianosaiset hyväksyvät allekirjoituksellaan lohkomistoimituksen.

Käsittelyaika 1-6 kuukautta.

Toimi näin

Hae rasitetoimitusta kunnan kiinteistötoimelta tai Maanmittauslaitokselta.

Palvelupaikat kartalla

Asiointikanavat