Ilmoitus haaskalle viedyn sivutuotteen määrästä

Toimi näin

Tee ilmoitus kirjallisesti Kotkan kaupungineläinlääkärille Ruokaviraston käyttöilmoituslomakkeella. Ilmoitus tulee tehdä kuukausittain.

Palvelupaikat kartalla

Asiointikanavat