Esiopetus

Esiopetus järjestetään sen koulun yhteydessä, jossa lapsi todennäköisemmin ensiluokkalaisena aloittaa. Esiopetus on velvoittavaa 4 tunnin maksutonta esiopetusta (700 tuntia/vuosi), joka toteutuu vuotta ennen lapsen oppivelvollisuuden alkamista. Jokaisen esiopetusikäisen lapsen on osallistuttava esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Tarvittaessa varhaiskasvatus täydentää lapsen maksutonta esiopetusta. Esiopetus luo perustan lapsen kasvun ja oppimisen kokonaisuudelle sekä elinikäiselle oppimiselle. Jokainen lapsi saa esiopetuksessa lapsikohtaisen suunnitelman.

Koko Kotkan alueelta voi hakea kaksikieliseen esiopetukseen (Haukkavuoren koulun esiopetus). Huoltaja vastaa esioppilaan kuljetuksesta. Opetus toteutetaan esiopetussuunnitelman mukaisesti laajamittaisena kaksikielisenä esiopetuksena, jossa osa toiminnasta (vähintään 25 %) toteutetaan englannin kielellä. Kaksikielisen esiopetuksen tavoitteena on hyödyntää lasten varhaisen kielenoppimisen herkkyyskautta tarjoamalla tavanomaista esiopetusta monipuolisempaa kielikasvatusta.

Toimi näin

Ilmoittautuminen esiopetukseen tapahtuu erikseen ilmoitettavana aikana. Ilmoittautumislomake jaetaan päiväkodista ja se on saatavissa myös varhaiskasvatuksen nettisivuilta.

Palvelupaikat kartalla

Asiointikanavat