Kuntavaalit 13.6.

Kuntavaalit järjestetään sunnuntaina 13.6.2021.

Silloin meillä on mahdollisuus valita, kuka meitä edustaa Kotkan päättävissä elimissä. Kuntavaalit ovat meille ennen kaikkea lähidemokratiaa edustavat vaalit, joissa valitaan ne päättäjät, jotka ovat lähimpänä jokapäiväistä arkeamme.

Niille äänioikeusrekisteriin merkityille äänioikeutetuille, joiden osoite on Digi- ja väestötietoviraston tiedossa, on postitettu ilmoituskortti, joka pyydetään säilyttämään ja esittämään äänestyspaikalla äänestyksen jouduttamiseksi. Ilmoituskortin puuttuminen ei kuitenkaan estä äänioikeutettua äänestämästä. Jos äänioikeutettu on ottanut käyttöön Suomi.fi Viestit-palvelun, äänioikeusilmoitus lähetetään ainoastaan sähköisesti.

Vaalilain 57 ja 75 §:n mukaan äänestäjä on äänestämään ilmoittautuessaan velvollinen esittämään vaaliviranomaiselle selvityksen henkilöllisyydestään.

Äänestyspaikat varsinaisena vaalipäivänä

Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 13.6.

Luettelo äänestysalueista ja -paikoista: Äänestysaluejako

Äänestyspaikat ovat sunnuntaina avoinna klo 9-20.

Vuoden 2021 kuntavaaleissa valittavien valtuustojen toimikausi alkaa 1.8.2021.