Kunnallinen perhepäivähoito

Perhepäivähoito on hoitajan kotona tapahtuvaa päivähoitoa pienessä lapsiryhmässä.

Ryhmään voi kuulua korkeintaan neljä yhtä aikaa hoidossa olevaa kokopäiväistä lasta sekä yksi puolipäiväinen esikoululainen tai koululainen.

Perhepäivähoidon toimintaa ohjaa varhaiskasvatussuunnitelma. Lapsen yksilölliset tarpeet selvitetään ja huomioidaan lapsikohtaisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa, joka laaditaan yhdessä lapsen vanhempien kanssa.

Erityisistä syistä perhepäivähoitoa voidaan toteuttaa lapsen kotona esim. silloin, kun erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevan lapsen hoitoa ei voida järjestää muulla tavoin.

Toiminta-ajatus: Perhepäivähoito on pienessä ryhmässä toteutuvaa turvallista hoitoa. Työssämme huomioimme lapset yksilöinä ja tuemme vanhempien kasvatustyötä. Toiminnassamme korostuu leikin Toiminta-ajatus: Perhepäivähoito on pienessä ryhmässä toteutuvaa turvallista hoitoa. Työssämme huomioimme lapset yksilöinä ja tuemme vanhempien kasvatustyötä. Toiminnassamme korostuu leikin merkitys.

Hakeminen perhepäivähoitoon tapahtuu pääasiallisesti täyttämällä ja lähettämällä sähköinen varhaiskasvatushakemus.

Varhaiskasvatuksen palveluohjaus

Palveluohjaaja
Suvi Piiroinen
puh. 05 234 7788
maanantai – torstai klo 12 – 15, perjantai klo 9 – 12

varhaiskasvatus.palveluohjaus@kotka.fi