Puhtauspalvelupäällikkö Maiju Ala-Jääski

Maiju Ala-Jääski on toiminut puhtauspalvelupäällikkönä Kotkan kaupungilla noin kahden vuoden ajan. Ennen nykyistä tehtäväänsä hänellä oli esimiestehtäviä kiinteistö- ja siivouspalvelualalla yksityisellä sektorilla. Opiskelutausta ulottuu Jyväskylään, missä hän suoritti restonomiopinnot. Nykyään opinnot jatkuvat johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon oppisopimuksen parissa.

Ala-Jääski asuu Kouvolassa, ja tekeekin sieltä osan viikosta etänä. Kotkassa häntä on ihastuttanut etenkin Katariinan Meripuisto, jossa tuntee ihanasti meren läsnäolon.

Työnkuvassa näkyy kokonaisuuksien hallinta sekä palvelutyö

Ala-Jääski vastaa kaupungin puhtaus- ja tukipalvelujen tuottamisesta ja kehittämisestä ja toimii asiantuntijana puhtauteen ja hygieniaan liittyvissä kysymyksissä. Hänen tehtäviinsä kuuluu päätöksentekoa rekrytoinnin ja hankintojen osalta, vastaamista vastuualueensa taloudenhallinnasta, osallistumista eri hankkeisiin ja työryhmiin, ja toiminnan tavoitteellisuuden ja tehokkuuden varmistamista. Hän tukee lähiesihenkilöitä henkilöstöhallinnollisissa tehtävissä, huolehtii hyvästä työntekijäkokemuksesta, ja on yhteydessä asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin.

”Tänään olen tehnyt etätöitä ja nauttinut kokouksettoman päivän keskeytymättömyyden tuomasta lukurauhasta. Olen siksi lukenut paljon kokousmuistioita ja ammatillisia julkaisuja. Lisäksi olen mm. hyväksynyt ostolaskuja, valmistellut viranhaltijapäätöksen vastuualuejohtajalle, ja sopinut kuntouttavan työtoiminnan aloituksen käytännön järjestelyistä.”

Työpäivän jälkeen hän irrottautuu työstä lenkkeilemällä koiransa kanssa. Työstä palautumisessa hän kokee tärkeänä myös yhteiset tauot mukavan työyhteisön kanssa.

Työ kohtaa arvomaailman

”Saan tehdä palvelutyötä, jonka koen merkitykselliseksi ja joka vastaa arvomaailmaani. Työni on vastuullista, monipuolista ja itsenäistä. Siivoustyö koetaan monesti näkymättömäksi, mutta kyseessä on kriittinen tukipalvelu, joka mahdollistaa yhteiskunnan perustoiminnot. Omassa tehtävässäni pääsen vaikuttamaan kaupungin kiinteistöomaisuuden arvon säilymiseen sekä kuntalaisten käyttämien tilojen viihtyisyyteen, terveellisyyteen ja turvallisuuteen.”

Työympäristö on innostavaa

”Henkilöstö on ammattitaitoista ja sitoutunutta. Käytössämme on nykyaikaiset työvälineet. Omaa työssä jaksamistani tukee hyvin mahdollisuus hybridityöhön ja joustava työaika. Olen päässyt osallistumaan monenlaisiin koulutuksiin ja sain aloittaa erikoisammattiopinnot oppisopimuksella jo hyvin pian työsuhteeni alun jälkeen.”