Kuulutus, asemakaavan muutosluonnos

Raakunkuja 1, asemakaavan muutos, luonnoksen nähtävilläolo, kaava 0919

Kaupunkisuunnittelussa on laadittu asemakaavamuutoksen luonnos koskien kaupunginosaa 40. Kalliokoski, korttelia 55, osoite Raakunkuja 1-3.

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on osoittaa alue liikerakentamiseen.

Kaavamuutoksen yhteydessä laaditaan maankäyttösopimus.

Asemakaavamuutoksen luonnos on MRL 62 §:n mukaisesti nähtävänä 5.2.−6.3.2020 kaavoituksessa kaupungintalon 4. kerroksessa sekä osoitteessa www.kotka.fi/asemakaavat

Mielipiteet luonnoksesta pyydetään lähettämään 6.3.2020 mennessä kirjaamo@kotka.fi tai Kirjaamo Kotkan kaupunki, Kustaankatu 2, 48100 Kotka. Palautteeseen merkintä ’0919 Raakunkuja 1’.

Lisätietoja kaavoitusarkkitehti Marja Pelo, p. 040 638 9054, marja.pelo@kotka.fi

KAUPUNKISUUNNITTELU

Takaisin edelliselle sivulle