Tutkimuslupahakemus

TUTKIMUSLUPAHAKEMUS (PDF)

Kirjoita lomakkeelle tutkimuksen nimi sekä tutkimuksesta vastaava tutkija/tutkijat, tutkijaryhmä, tutkimusorganisaatio. Kirjoita myös tutkimuksen suorittajat ja tutkimuksen suorituspaikka ja yhdyshenkilö. Tutkimuksesta tarvittavat tiedot ovat: tutkimuksen kestoaika, tutkimussuunnitelman tiivistelmä, tutkimusmenetelmän kuvaus, käytettäväksi pyydettävä aineisto, muut tutkimuksessa käytettävät tiedot, tutkimusrekisterin tietotyypit, tutkimusaineiston suojaus, arkistointi ja hävittäminen, mahdollinen ulkopuolinen rahoitus ja tulosten hyödyntäminen.