Asiasanat: paikkatieto

 • Aineistojen hinnat ja julkaisuluvat

  Lupakartat (PDF-tiedostot) Rakennuslupakartat 55 € Kartat poikkeamista varten 55 € Kartat suunnittelutarveratkaisua varten 55 € Kartat toimenpidelupaa varten 7,50 €…

 • Tiutisen mobiilireitti
  04.10.2019

  Tiutiselle oma mobiilireitti

  Tiutisen saarelle on tehty oma mobiilireitti. Kätevästi mukana älypuhelimessa tai tabletilla kulkeva matkaopas on tehty Maisemapolkuja-hankkeessa ja sille on myönnetty…

 • Mittauspalvelut

  Mittaustehtävät Mittauspalveluiden tehtäviin kuuluvat runkoverkon ylläpito, kantakartan ajantasaistaminen, kunnallisteknistä rakentamista ja suunnittelua palvelevat mittaukset sekä kiinteistötoimitusten maastomittaukset. Maastomittauksia suorittaa kiinteistö-…

 • Avoimet paikkatiedot

  Karttapalvelut Internetissä Internetkarttapalvelussa on nähtävissä useita kartta-aineistoja, kuten kaavakarttoja ja ilmakuvia. Palvelussa on myös osoitehaku. Karttapalvelu kattaa koko etelä-Kymenlaakson. Etelä-Kymenlaakson…