Valtatie 15 -tiesuunnitelma hyväksytty Traficomissa

Julkaistu 15.03.2024

Valtatie 15 -tiesuunnitelma on saanut hyväksymispäätöksen 14.3. Liikenne ja viestintävirasto Traficomissa. Päätös tarkoittaa, että valtatie 15:n suunnitteluprosessi on valmis.
Hyväksymispäätös on tärkeä hankeen etenemisen kannalta. Väylävirasto on investointiohjelman luonnoksessa pudottanut valtatie 15:n prioriteettiluokkaan 2.
Kymenlaakson liitto pitää ensisijaisen tärkeänä, että Väylävirasto huomioi investointiohjelman hyväksymisprosessin yhteydessä uuden tilanteen ja tarkistaa prioriteettiluokan ajantasaisuuden ennen investointiohjelman hyväksymistä. Esteet hankkeen palauttamiseksi prioriteettiluokkaan 1. ovat poistuneet.

Väylävirasto hyväksynee investointiohjelmansa maaliskuun aikana. Kymenlaakson liitto ja Kauppakamari vetosivat asiassa Väylävirastoon viimeviikolla.
Vt15:n asema osana Euroopan merkittävää liikenneverkkoa on vahvistunut entisestään.
Joulukuussa 2023 EU:ssa päästiin sopuun asetuksesta unionin suuntaviivoiksi Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) kehittämiseksi.   Kotka-Kouvola -väli nostettiin siinä osaksi TEN-T kattavaa verkkoa. Näin HaminaKotka satama – valtatie 15 – RRT-terminaali muodostavat myös EU-tasolla merkittävän verkollisen logistiikkakokonaisuuden.

Rahoituksen tärkeys nähtävä koko maan huoltovarmuuden kannalta

Kymenlaakson liitto korostaa hankkeen rahoittamisen tärkeyttä. Rahoituksesta päättää eduskunta. Valtatie 15 toimii kansainvälisenä ja kansallisena teollisuuden viennin ja tuonnin keskeisenä väylänä sekä yhdistää TEN-T -ydinverkon tavaraliikenteen solmupisteet.

Vt 15 on Suomen suurimman yleissataman HaminaKotka sataman keskeisin yhteys sisämaahan.  Sillä on suuri merkitys koko Suomen huoltovarmuuden, kokonaisturvallisuuden ja sotilaallisen liikkuvuuden näkökulmista.  Vt 15 on alueellisesti merkittävä maakuntakeskusten välinen sairaankuljetusten sekä työ- ja asiointiliikenteenreitti. Yhteys on haastava vilkkaalle sairaankuljetusliikenteelle jonoutuvan liikenteen ja puutteellisten ohitusmahdollisuuksien vuoksi. Tien turvallisuus on myös heikko.