Kymenlaakson ravintoloiden energialisäkkeiden mikrobiologinen laatu pääosin hyvä

Julkaistu 14.12.2023

Kymenlaaksossa toimivissa ravintoloissa ja pizzerioissa valmistetun ruoan energialisäkkeiden mikrobiologista laatua on tutkittu ja saatujen tulosten mukaan energialisäkkeiden (perunavalmisteet, pasta ja keitetty riisi) mikrobiologinen laatu oli pääasiassa hyvä.

Näytteitä kerättiin 55 kappaletta, joista seitsemän oli laadultaan välttäviä ja 14 laadultaan huonoja. Huonojen tulosten saaneiden tarjoilupaikkojen kohdalla neuvontaa ja näytteenottoa jatkettiin niin kauan, että toimintatavat ja näytetulokset saatiin hyvälle tasolle.

Projektissa otettiin näytteitä riisi-, pasta- sekä perunavalmisteista. Projektiin osallistuivat Haminan, Kotkan ja Kouvolan elintarvikeviranomaiset. Näytteitä otettiin Kouvolasta, Kotkasta, Pyhtäältä, Haminasta ja Virolahdelta. Näytteet kerättiin tarjoilupaikoista touko-kesäkuussa 2023 viranomaisnäytteinä.

Projektin tavoitteena oli selvittää tarjoilupaikkojen ruoan energialisäkkeiden mikrobiologista laatua. Kymenlaakson 46 eri ravintolasta kerättiin energialisäkenäytteitä yhteensä 55 kappaletta. Kerätyistä näytteistä laadullisesti hyviä oli 34, välttäviä 7 ja huonoja 14. Välttävien ja huonojen tulosten saanneissa näytteissä kokonaisbakteerien, enterobakteerien ja Bacillus cereus– bakteerien määrät ylittivät niille annetut ohjearvot.

Näytteiksi otettavien riisi-, pasta- sekä perunavalmisteiden tuli olla kypsennetty tarjoilupaikassa, jonka jälkeen ne oli jäähdytetty. Lisäksi tuotteiden tuli olla uudelleen kuumennettavia ennen kuin ne tarjoillaan asiakkaalle. Näytteenoton yhteydessä mitattiin tuotteen lämpötila ja säilytyslämpötila. Lisäksi selvitettiin jäähdytys- ja uudelleenkuumennuskäytännöt.

Huonolaatuisten näytteiden kohdalla jatkettiin tutkimuksia uusintanäytteiden avulla. Samalla toimijoita ohjattiin elintarvikkeiden hygieenisessä käsittelyssä sekä valmistus- ja jäähdytysprosessin hallinnassa. Uusintanäytteitä otettiin 15. Uusintanäytteistä yksi oli mikrobiologiselta laadultaan välttävä ja yksi huono.