Vaka-Blogi: Kohti jaettua pedagogista johtajuutta Kotkan varhaiskasvatuksessa

Julkaistu 16.11.2023 Kirjoittajalta Pia Eskola

Marraskuun blogin on kirjoittanut Keijo -kehittyvä johtaminen hankekoordinaattori Heidi Porttila. Heidillä on laaja kokemus varhaiskasvatuksesta ja myös esihenkilötyöstä varhaiskasvatuksessa. Marraskuun pimeydessä Heidiä auttaa jaksamaan oma aamuhetki, ennen muun perheen heräilyä höyryävän kahvin, kirkasvalolampun ja kissapoika Aksun seurassa. Harmauden keskellä hyvinvoinnin merkitys korostuu. Heidille monipuolinen liikunta on osa hyvinvoinnista huolehtimista. Liikunta tuo Heidille virkeää oloa, mieli keventyy ja yöuni on raukean levollinen liikunnan jälkeen.

Blogi: Kohti jaettua pedagogista johtajuutta Kotkan varhaiskasvatuksessa

”Tämä aika tarvitsee johtajuuspuhetta. Puhetta siitä, mitä johtajuus on sinussa, minussa, meissä jokaisessa. Yhteiskunnassa ja sen eri osasten rakenteissa. Yhteisöissä, organisaatioissa ja toimintakulttuureissa”.

FT Raija Salomaa 22.8.2023.

Päiväkodinjohtaja ei tee johtamistyötä yksin vaan yhdessä koko ammatillisen henkilöstönsä kanssa. Jaettu pedagoginen johtajuus päiväkodeissa on vahvaa tiimityötä, jossa jokainen tiimin jäsen on tärkeä yhteisen laadukkaan varhaiskasvatuksen arjen kantajana. Jaettu pedagoginen johtajuus on yhteisen varhaiskasvatuksen arjen kehittämistä, pedagogiikan toteuttamista, tavoitteiden asettamista ja seurantaa sekä niiden näkyväksi tekemistä. Varhaiskasvatuksen arjen kehittämistyössä on keskiössä lapsi ja yhteistyö huoltajien kanssa.

Kotkan varhaiskasvatuksessa lähdimme rohkeasti uudistamaan ja kehittämään johtamista. Meillä käynnistyi opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä valtion erityisavustuksella KEiJO – kehittyvä johtaminen hanke laadun, arvioinnin ja johtamisen kehittämiselle ajalle 1.9.2022- 31.12.2023. Lähdimme tarkastelemaan johtamistapojamme, tunnistamaan vahvuuksiamme, vahvistamaan osaamistamme ja tarkastelemaan yhdessä pedagogisen arjen rakenteitamme ja löytämään uusia toimintatapoja työkulttuuriimme.

KEiJO – kehittyvä johtaminen hanke on koko varhaiskasvatukseen kehittämishanke. Olemme hankkeen aikana vahvistaneet kaikkien ammattiryhmiemme osaamista koulutuksella. Olemme tarkastelleet käsitettä inkluusio yhdessä eri ammattiryhmien kanssa sen monikerroksellisuuden ja vaikuttavuutta näkökulmasta.  Olemme tunnistaneet yhdessä vahvuuksiamme yksiköissä ja olemme pilotoineet johtamisen rakenteita uusilla apulaisjohtaja tehtävillä. Olemme löytäneet uusia työtapoja käyttöömme, joiden avulla ylläpidämme koko henkilöstömme työhyvinvointia.

Me vahvistamme yhteistä vastuuta varhaiskasvatuksen arjesta jaetun pedagogisen johtamisen ja osaamisen johtamisen avulla. Jokainen varhaiskasvatuksen työntekijä on tärkeä ja kaikkien ammatillista osaamista tarvitaan laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttamisessa lapselle. Yhteisen vastuun ottaminen luo osallisuuteen mahdollistavan työkulttuurin, mahdollistaa osaamisen kehittämisen sekä lisää henkilöstön pitovoimaa. Pysyvä ammattitaitoinen henkilöstö luo pedagogisesti kestävän ja turvallisen varhaiskasvatuksen arjen lapselle ja vahvistaa yhteistyötä huoltajien kanssa.

Raija Salomaan toteamus johtajuudesta blogin alussa kuvaa minusta hyvin varhaiskasvatuksen nykytilaa niin meillä kuin myös valtakunnallisesti. Jaetun johtajuuden toimintatavalla jokainen meistä varhaiskasvatuksen ammattilaisista on omalla ammattitaidollaan varmistamassa ja vahvistamassa yhdenvertaisen, yksilöllisen, keskustelevan ja osallisuuteen mahdollistavan varhaiskasvatuksen toteutumista jokaiselle lapselle ja perheelle. Jokaista meitä varhaiskasvatuksen ammattilaista tarvitaan toteuttamaan laadukasta varhaiskasvatusta nyt ja tulevaisuudessa. Varhaiskasvatuksen koulutusta tarjoavat oppilaitokset ja työelämä yhdessä panostavat opiskelijoiden riittävään määrään ja työelämän houkuttavuuteen. Me kaikki varhaiskasvatuksen ammattilaiset olemme suunnannäyttäjinä uusille työelämään tulijoille. Työmme vaikuttavuus näkyy tulevaisuudessa, kun yhdessä huoltajien kanssa vastaamme pienten kuntalaisten hyvinvoinnista, kasvusta ja kehityksestä.