Oikeuskansleri hylkäsi kantelun Keltakallion teollisuusalueen laajentamisesta

Julkaistu 05.09.2023

Oikeuskansleri on päättänyt, että Kotkan Keltakallion teollisuusalueen laajentamisessa ja maa-alueiden hankinnassa ei ole ilmennyt lainvastaista viranomaismenettelyä tai tehtävien laiminlyöntiä.

Oikeuskanslerille jätetyssä kantelussa arvosteltiin Kotkan kaupungin ja sen viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden menettelyä. Kantelun mukaan muun muassa kaupungin suunnitelmista ja toimenpiteistä ei tiedotettu riittävästi asukkaita ja maanomistajia, luontoarvoja ei asianmukaisesti huomioitu, toimielinten asian käsittelyssä on tutkittavaa ja vaihtoehtoisia alueita ei ole selvitetty riittävästi.

Ratkaisussa on käsitelty asiaa monipuolisesti usean lain, kuten perustuslain ja kuntalain sekä maankäyttö- ja rakennuslain tarkoituksen kannalta. Oikeuskansleri toteaa Kotkan kaupungin toimineen moitteetta niin asukkaiden kuulemisen kuin teollisuusalueeseen liittyvän päätöksenteon suhteen.

Kaupunki on myös parantanut menettelyjään heti huomatessaan tähän tarvetta. Alueen käyttöön liittyvät tavoitteet eivät ole olleet salattuja, vaan niistä on päätetty johdonmukaisesti useilla eri päätöksenteon tasoilla. Kantelu ei anna aihetta laillisuusvalvonnallisiin toimenpiteisiin.

Kantelu toimitettiin oikeuskanslerille 14.12.2021 ja sen lisäkirjoitus 20.3.2022, joihin Kotkan kaupungin kaupunkisuunnittelujohtaja toimitti selvityksen ja selvityksen täydennyksen 20.6.2022.