Kotkalaisilta kysytään mielipidettä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkosta

Julkaistu 14.08.2023

Kotkan kaupungin toimintaympäristössä on tapahtunut vuoden 2018 jälkeen muutoksia, joiden vaikutukset ulottuvat pitkälle 2030-luvulle ja sekä varhaiskasvatuksen että perusopetuksen palvelutarpeiden kehittymiseen.

Kotkan kaupungin väestöennuste on laskeva. Syntyvät ikäluokat ovat olleet edellisiä ikäluokkia pienempiä, jonka takia kaupungin lasten kokonaismäärä vähenee. Ikäryhmät ovat aiempaa pienempiä ja lasten suhteellinen osuus kaupungin koko väestöstä supistuu.

Kaupungista muutetaan merkittävästi enemmän pois kuin kaupunkiin muuttaa uusia asukkaita. Viime vuosikymmenen ajan varhaiskasvatus- ja perusopetusikäisten lasten muuttoliike on ollut huomattavan tappiollista.

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoa koskeva lapsivaikutusten arviointi on tehty toukokuussa 2023. Nyt toteutetaan verkkokysely kuntalaisille ja lasten sekä nuorten huoltajille.  Verkkokyselyn tuloksia hyödynnetään lopullisten päätösesitysten valmistelussa.

Verkkokysely on avoinna 14.–27.8. Kyselyyn pääsee vastamaan tästä linkistä:  https://forms.office.com/e/sZR1ZLD06d

Palveluverkkoselvitysraportti: FCG Kotkan palveluverkko 02052023