Varhaiskasvatuksella huoli joulun ajan kustannuksista

Julkaistu 02.02.2023 Kirjoittajalta Raili Liukkonen

Varhaiskasvatuksen joulun aika sujui kaikissa auki olleissa päiväkodeissa hyvin ja rauhallisesti. Huolta sen sijaan on herättänyt kustannusten nousu, joka johtui varattujen hoitopaikkojen käyttämättömyydestä. Moni huoltaja varasi lapselleen joulun ajan varhaiskasvatuksen paikan, mutta lapsen poissaolosta, miksi on pois tai onko tulossa lainkaan, ei ilmoitettu.

On ymmärrettävää, että sairauksista johtuvat poissaolot tulevat yllättäen. Näille ei voi mitään. Voi tulla myös tilanne, että lapselle järjestyykin yllättäen loma. Huolestuttavaa on sen sijaan se, huoltajat eivät ilmoita muutoksista ja se näkyy suoraan varhaiskasvatuksen kustannuksissa.

Joulun ajan varhaiskasvatuksen tarpeesta toteutettiin ennakkokysely marraskuun lopulla. Kysely tehdään, jotta tarjottavat ateriat ehditään tilata ja henkilöstöä varataan riittävästi töihin. Kyselyssä korostetaan sitä, että huoltajat varaisivat varhaiskasvatuksen vain, jos lapsi sitä todella tarvitsee.

Ilmoittamattomista poissaoloista johtuen joulun hävikkiruuan määrä oli valtava. Ennakkoon oli tiedossa, että lounasaterioita tilataan huoltajien ilmoittaman tarpeen mukaan 6167 kpl. Toteutunut tarve olisi ollut 3659 ateriaa. Toisin sanoen yli kaksi tuhatta ateriaa joutui joulun aikana hävikkiruokiin, koska tietoa lasten pois jäämisistä ei varhaiskasvatukseen tullut. Euroissa tämä tarkoittaa yli 5000 euron kustannusta varhaiskasvatukselle joulun ajalta pelkästään hävikkiin menneistä aterioista. Vielä edellisen päivän aamupäivänä tehty aterioiden peruutus alentaisi kustannuksia ja hävikkiruuan määrää sekä olisi vastuullista toimintaa.

Tilanne vaikutti myös henkilöstöön. Jos ilmoituksia lasten poissaoloista ei tule, henkilöstöä on varattuna liikaa. Myös varhaiskasvatuksen henkilöstö haluaisi viettää lomaa joulun aikaan, mitä ei nyt voitu kaikille myöntää. Lomat jäivät pidettäväksi keväällä, jolloin tarvitaan sijaisia sijaistamaan henkilöstön lomia. Tästä syntyy lisäkustannuksia.

Varhaiskasvatus toivoo, että kun tulevan kesän varhaiskasvatustarvetta kysytään, huoltajat varaisivat varhaiskasvatuksen lapselleen vain todelliseen tarpeeseen ja ilmoittaisivat lasten poissaoloista. Kannetaan yhteinen vastuu hävikkiruuan vähentämisestä sekä varhaiskasvatuksen henkilöstön lomien mahdollistamisesta.

Yhteistyöterveisin Varhaiskasvatus